Заполнить декларацию по ндс за июль 2018

Как заполняются Приложения 1, 5 и 9 к декларации по НДС: разъяснения от ГФС

Приказом Минфина Украины от 23.03.2018 г. № 381 внесены изменения в Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость (далее — Порядок) и формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее — декларация), утвержденных собственным приказом от 28.01.2016 г. № 21 (далее — приказ № 21). В частности, изменения к Приложению 1 (Д1), Приложению 5 (Д5) и Приложению 9 (Д9) изложены в новой редакции и определены особенности их заполнения.

В соответствии с п. 2 раздела VІІІ приказа № 21 представление налоговой отчетности по форме, которая учитывает изменения, внесенные приказом № 381, впервые может осуществляться за отчетный период — июнь 2018 г. (предельный срок представления — 20.07.2018 г.), ІІ квартал 2018 г. (предельный срок представления — 09.08.2018 г.).

У таблиці 1 додатка 1 (Д1) «Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу» передбачено окремі рядки для відображення коригування податкових зобов’язань у розрізі умовних ІПН 600000000000, визначених за ставкою 7 та ставкою 20 %, які переносяться до рядків 4.1 та 4.2 декларації.

Крім того, Додаток 1 (Д1) доповнено таблицями 1.1 та 1.2.

В таблиці 1.1 відображаються відомості з таблиці 1 (Д1) (додаток 1) про коригування податкових зобов’язань у разі збільшення суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання податкової декларації.

Наприклад, у таблиці 1.1 додатка 1 (Д1) до декларації за червень 2018 р. зазначаються розрахунки коригування на збільшення суми компенсації, які були складені починаючи з 01.06.2018 р. по 30.06.2018 р. включно та на дату подання декларації не зареєстровані в ЄРПН.

В таблиці 1.2 відображаються відомості про коригування податкових зобов’язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01.07.2015 р. та не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання податкової декларації з ПДВ (крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в ЄРПН, що зазначені у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1)).

Наприклад, у таблиці 1.2 додатка 1 до декларації за червень 2018 р. зазначаються розрахунки коригування на збільшення суми компенсації, які були складені починаючи з 01.07.2015 р. по 31.05.2018 р. включно та на дату подання декларації не зареєстровані в ЄРПН.

Відомості до таблиці 1.2 додатка 1 (Д1) вносяться одноразово (у декларації за звітний (податковий) період — червень 2018 р. (ІІ квартал 2018 р.)).

У таблиці 1 додатка 5 (Д5) «Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України» передбачено окремі рядки для відображення показників в розрізі умовних ІПН 600000000000, які переносяться до рядків 4.1 та 4.2 декларації.

Крім того, Додаток 5 (Д5) доповнено таблицями 1.1 та 1.2.

В таблиці 1.1 відображаються відомості з таблиці 1 (Д5) (додаток 5) про включені суми ПДВ, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання податкової декларації з ПДВ, до суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період.

Наприклад, у таблиці 1.1 додатка 5 (Д5) до декларації за червень 2018 р. зазначаються податкові накладні, складені у червні 2018 р., які на дату подання декларації не зареєстровані в ЄРПН, суми ПДВ за якими включені до складу податкових зобов’язань у декларації за червень 2018 р.

В таблиці 1.2 зазначаються відомості про суми ПДВ, вказані в податкових накладних, складених з 01.07.2015 р. та не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання податкової декларації з ПДВ (крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в ЄРПН, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5)), включені до суми податкових зобов’язань за минулі звітні (податкові) періоди.

Наприклад, у таблиці 1.2 додатка 5 (Д5) до декларації за червень 2018 р. зазначаються податкові накладні, які були складені з 01.07.2015 р. по 31.05.2018 р. включно та на дату подання декларації за червень 2018 р. не зареєстровані в ЄРПН, суми ПДВ за якими були включені до складу податкових зобов’язань у деклараціях за звітні (податкові) періоди, що передували звітному (податковому) періоду — червень 2018 р.

Відомості до таблиці 1.2 додатка 5 (Д5) вносяться одноразово (у декларації за звітний (податковий) період — червень 2018 р. (ІІ квартал 2018 р.)).

У таблиці 1 додатка 9 (Д9) «Обсяг податкових зобов’язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 16 1 .3 статті 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у ЄРПН» зазначається:

у рядку 1 — обсяг операцій з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 16 1 .3 ст. 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (без ПДВ), розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у ЄРПН;

у рядку 2 — сума ПДВ, нарахована за операціями, визначеними п. 16 1 .3 ст. 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», відповідно до обсягу постачання товарів, зазначеного в рядку 1 таблиці 1 додатку 9 (Д9).

У таблиці 2 додатка 9 (Д9) передбачено окремий рядок для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів новоствореними платниками (ПВН). Такий розрахунок новоствореними платниками здійснюється виходячи із обсягів постачання (без ПДВ) за кожний звітний (податковий) період, при цьому рядок «Усього» такими платниками не заповнюється.

С 1 июня 2018 года вступят в силу изменения в налоговой декларации по НДС

07.05.2018 30887 0 4

В Главном управлении ГФС в Черновицкой области сообщают, что приказом Минфина Украины от 23.03.2018 г. №381 внесены изменения в собственного приказа от 28.01.2016 г. №21 «Об утверждении форм и Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость».

Следовательно, документом установлено, что таблица 1.2 Расчет корректировки сумм налога на добавленную стоимость (Д1) приложения 1 и таблица 1.2 Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (Д5) приложения 5 к налоговой декларации по НДС заполняются однократно за отчетный ( налоговый) период, за который впервые подается налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.

В то же время, внесенными изменениями в Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по НДС предусмотрено, что: в таблице 1 (ДС9) (приложение 9) указывается объем налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость по поставке товаров по результатам деятельности по операциям, определенных п. 161.3 ст. 161 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», рассчитан по данным налоговых накладных за соответствующий отчетный (налоговый) период, зарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных. в случае формирования суммы налоговых обязательств за отчетный (налоговый) период на основании налоговых накладных, не зарегистрированных в в Едином реестре налоговых накладных на дату подачи декларации, сведения о таких налоговых накладных указываются в таблице 1.1 (Д5) (приложение 5).

Сведения о суммах налога на добавленную стоимость, указанные в налоговых накладных, составленных с 01.07.2015 г., и не зарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных на дату подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные ( налоговые) периоды, указываются в таблице 1.2 (Д5) (приложение 5), кроме налоговых накладных, которые составлены в отчетном (налоговом) периоде, за который подается такая декларация, и которые не зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных, указанные в таблице 1.1 ( Д5) (приложение 5);

в случае корректировки налоговых обязательств в связи с увеличением суммы компенсации за отчетный (налоговый) период на основании расчетов корректировки, составленных в отчетном (налоговом) периоде и не зарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных на дату подачи декларации, заполняется таблица 1.1 ( Д1) (приложение 1).

Сведения о корректировке налоговых обязательств в случае увеличения суммы компенсации за прошлые отчетные (налоговые) периоды на основании расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных из 01.07.2015 г. И не зарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных, указываются в таблице 1.2 (Д1) (приложение 1), кроме расчетов корректировки, которые составлены в отчетном (налоговом) периоде, за который подается такая декларация, и которые не зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных, указанные в таблице 1.1 (Д1) (приложение 1).

Следует заметить, приказ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования. Поскольку приказ Минфина №381 опубликован 4 мая в «Официальном вестнике Украины» №35 / 2018, обновленная декларации по НДС нужно будет применять уже при составлении отчетности за июнь 2018 года.

Изменения в декларацию по НДС вступят в силу с 1 июня 2018 года. Опубликован приказ №381!

Сьогодні, 4 травня, в «Офіційному віснику України» №35/2018 опублікований наказ Мінфіну від 23.03.2018 р. № 381, яким затверджено зміни до:

  • форми декларації з ПДВ. В новій редакції викладено додатки 1, 5 та 9;
  • Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ.

Коротко про зміни ми розповідали тут, а докладніше розкажемо найближчим часом в окремому аналітичному матеріалі. Стежте за оновленням новин!

Коли потрібно буде звітувати за оновленою декларацією з ПДВ?

Цей наказ набере чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Тобто з 1 червня 2018 року.

За нормою п. 46.6 ПКУ виходить, що оновлену форму декларації з ПДВ слід буде застосовувати вже при звітуванні за червень 2018 року.

Але у податківців може бути інша думка. Поки що їхніх роз’яснень ще немає. Про їх появу повідомимо додатково.

UPD 31.05.2018

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Профи Винс —

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 11.07.2018 г. N 21051/7/99-99-15-03-02-17

Главным управлениям ГФС в областях, г. Киеве
Офису крупных налогоплательщиков ГФС

О заполнении налоговой отчетности по НДС

Государственная фискальная служба Украины в связи с вступлением в силу 04.05.2018 г. приказа Министерства финансов Украины от 23.03.2018 г. N 381, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16.04.2018 г. за N 451/31903 (далее — приказ N 381), сообщает.

Приказом N 381 внесены изменения в Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость (далее — Порядок) и формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее — декларация), утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 28.01.2016 г. N 21 (с изменениями и дополнениями) (далее — приказ N 21). В частности, изменения внесены в Приложение 1 (Д1), Приложение 5 (Д5) и в Приложение 9 (Д9) и определены особенности их заполнения.

В соответствии с пунктом 2 раздела VIII приказа N 21 представление налоговой отчетности по форме, которая учитывает изменения, внесенные приказом N 381, впервые должно осуществляться за отчетный период июнь 2018 года (предельный срок подачи 20.07.2018 г.), II квартал 2018 года (предельный срок подачи 09.08.2018 г.).

Изменениями к форме декларации приложения 1, 5 и 9 к декларации изложены в новой редакции.

Приложение 1 (Д1)

В таблице 1 приложения 1 (Д1) «Корректировка налоговых обязательств согласно статье 192 и пункту 199.1 статьи 199 раздела V Кодекса» предусмотрены отдельные строки для отражения корректировки налоговых обязательств в разрезе условных ИНН 600000000000, определенных по ставке 7 и ставке 20 процентов, которые переносятся в строки 4.1 и 4.2 декларации.

Кроме того, Приложение 1 (Д1) дополнено таблицами 1.1 и 1.2.

В таблице 1.1 отражаются сведения из таблицы 1 (Д1) (приложение 1) о корректировке налоговых обязательств в случае увеличения суммы компенсации за отчетный (налоговый) период на основании расчетов корректировки, составленных в отчетном (налоговом) периоде и не зарегистрированных в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации.

Например, в таблице 1.1 приложения 1 (Д1) к декларации за июнь 2018 года указываются расчеты корректировки на увеличение суммы компенсации, которые были составлены с 1 июня 2018 года по 30 июня 2018 года включительно и на дату подачи декларации не зарегистрированы в ЕРНН.

В таблице 1.2 отражаются сведения о корректировке налоговых обязательств в случае увеличения суммы компенсации за прошлые отчетные (налоговые) периоды на основании расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (кроме расчетов корректировки, составленных в отчетном (налоговом) периоде, за который подается такая декларация, и которые не зарегистрированы в ЕРНН, указанные в таблице 1.1 (Д1) (приложение 1)).

Например, в таблице 1.2 приложения 1 к декларации за июнь 2018 года указываются расчеты корректировки на увеличение суммы компенсации, которые были составлены начиная с 1 июля 2015 года по 31 мая 2018 года включительно и на дату подачи декларации не зарегистрированы в ЕРНН.

Сведения в таблицу 1.2 приложения 1 (Д1) вносятся одноразово (в декларации за отчетный (налоговый) период июнь 2018 года (II квартал 2018 года)) .

Приложение 5 (Д5)

В таблице 1 приложения 5 (Д5) «Операции на таможенной территории Украины, облагаемые налогом на добавленную стоимость по основной ставке и ставке 7 %, кроме ввоза товаров на таможенную территорию Украины» предусмотрены отдельные строки для отражения показателей в разрезе условных ИНН 600000000000, которые переносятся в строки 4.1 и 4.2 декларации.

Кроме того, Приложение 5 (Д5) дополнено таблицами 1.1 и 1.2

В таблице 1.1 отражаются сведения из таблицы 1 (Д5) (приложение 5) о включенных суммах налога на добавленную стоимость, указанных в налоговых накладных, не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, суммы налоговых обязательств по отчетный (налоговый) период.

Например, в таблице 1.1 приложения 5 (Д5) к декларации за июнь 2018 года указываются налоговые накладные, составленные в июне 2018 года, которые на дату представления декларации не зарегистрированы в ЕРНН, суммы НДС по которым включены в состав налоговых обязательств в декларации за июнь 2018 года.

В таблице 1.2 указываются сведения о суммах налога на добавленную стоимость, указанных в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (кроме налоговых накладных, составленных в отчетном (налоговом) периоде, за который подается такая декларация, и которые не зарегистрированы в ЕРНН, указанные в таблице 1.1 (Д5) (приложение 5)), включены в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды.

Например, в таблице 1.2 приложения 5 (Д5) к декларации за июнь 2018 года указываются налоговые накладные, которые были составлены с 1 июля 2015 года по 31 мая 2018 года включительно и на дату подачи декларации за июнь 2018 года зарегистрированы в ЕРНН, суммы НДС по которым были включены в состав налоговых обязательств в декларациях за отчетные (налоговые) периоды, предшествующие отчетному (налоговому) периоду — июнь 2018 года.

Сведения в таблицу 1.2 приложения 5 (Д5) вносятся одноразово (в декларации за отчетный (налоговый) период июнь 2018 года (II квартал 2018 года)).

Приложение 9 (Д9)

В таблице 1 приложения 9 (Д9) «Объем налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость по поставке товаров по результатам деятельности по операциям, определенным пунктом 16 1 .3 статьи 16 1 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», рассчитанный по данным налоговых накладных за соответствующий отчетный (налоговый) период, зарегистрированных в ЕРНН» отмечается:

в строке 1 — объем операций по поставке товаров по результатам деятельности по операциям, определенным пунктом 16 1 .3 статьи 16 1 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» (без налога на добавленную стоимость), рассчитанный по данным налоговых накладных за соответствующий отчетный (налоговый) период, зарегистрированных в ЕРНН;

в строке 2 — сумма налога на добавленную стоимость, начисленная по операциям, определенным пунктом 16 1 .3 статьи 16 1 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», в соответствии с объемом поставки товаров, указанных в строке 1 таблицы 1 приложения 9 (Д9).

В таблице 2 приложения 9 (Д9) предусмотрена отдельная строка для расчета удельного веса стоимости сельскохозяйственных товаров вновь созданными плательщиками (ПВН). Такой расчет вновь созданными плательщиками осуществляется исходя из объемов поставок (без налога на добавленную стоимость) за каждый отчетный (налоговый) период, при этом строка «Всего» такими плательщиками не заполняется.

Главным управлениям ГФС в областях, г. Киеве, Офису крупных налогоплательщиков ГФС довести данное письмо до сведения плательщиков налога и подчиненных подразделений и обеспечить его учет при проведении контрольно-проверочной работы и процедур обжалования.

Директор Департамента методологической
и нормотворческой работы ГФС

Декларация по НДС

Приказ ФНС № ММВ-7-3/[email protected] утвердил форму и формат декларации по НДС. На что важно обратить внимание при сдаче декларации по НДС за 2018 год? В какие сроки нужно отчитаться в 2018 году?

Сроки сдачи декларации по НДС

Крайней датой для сдачи декларации по НДС является 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 5 ст. 174 НК РФ).

По итогам IV квартала 2016 года отчитаться нужно до 25.01.2017.

По НДС, начисленному и принятому к вычету в 2018 году, сдать декларацию нужно:

за 1 квартал 2018 года — до 25.04.2018;

за 2 квартал 2018 года — до 25.07.2018;

за 3 квартал 2018 года — до 25.10.2018;

за 4 квартал 2018 года — до 25.01.2019.

Заполните и отправьте онлайн-декларацию по НДС без ошибок и прямо сейчас! Для вас 3 месяца Контур.Экстерна бесплатно.

Попробовать

Что включает декларация

Декларация включает титульный лист и 12 разделов.

Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики (налоговые агенты).

Разделы 2 — 12, а также приложения к разделам 3, 8 и 9 декларации включаются в состав декларации при осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций.

С 2015 года в декларацию по НДС включены новые разделы — 8-12. Ранее их было всего 7. Чтобы отправить декларацию в ФНС по телекоммуникационным каналам связи, нужно выгрузить данные в формате xml, который установлен налоговой службой. После этого они объединяются в архив и одним пакетом передаются в ФНС.

Как избежать сложностей при отправке декларации

Во-первых, важно определить, как будет происходить выгрузка данных из учетной системы и преобразование в необходимый формат xml. При большом объеме операций заполнить декларацию лично бухгалтеру будет достаточно сложно. Для этих целей оптимально использовать специальный программный продукт, конвертирующий информацию (из таблиц Excel в xml-формат). Например, сервис НДС+ (Сверка) преобразует xls-, xlsx- и csv-файлы в установленный налоговым органом формат.

Во-вторых, чтобы не столкнуться с ошибками при выгрузке файлов или передаче декларации, важно, чтобы все данные были введены правильно. Для этого необходимо вносить сведения в книги покупок и продаж, а также заполнять счета-фактуры согласно всем установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

В-третьих, при отправке электронной декларации важно не допустить «перевеса». Декларации с приложениями могут весить вплоть до нескольких гигабайт, а значит, на подготовку и отправку такого объема уйдет много времени. Следует предварительно проконтролировать, справится ли с такими задачами компьютер и интернет-канал.

Как ФНС сверяет данные по счетам-фактурам

Для налоговых органов важно найти для каждого счета-фактуры экземпляр второго контрагента и сверить их друг с другом. Если при проверке обнаруживается, что счета-фактуры чем-то различаются, ФНС запрашивает у юридического лица или ИП соответствующие пояснения.

После этого у компании есть пять дней для того, чтобы отправить в ответ декларацию с уточнениями или документы, содержащие подтверждения сведений, указанных в счетах-фактурах. В противном случае организация будет наказана соответствующим штрафом (п. 1 ст. 126 НК РФ).

Порядок документооборота

После того как налогоплательщик отправил декларацию, налоговая служба проверяет, соответствует ли та запрашиваемому формату. Если есть нарушения, организации будет выслано уведомление об отказе в приеме, после чего требуется повторно передать декларацию и приложения.

Когда проверка на соответствие формату пройдена, организация получает квитанцию о приеме, и это означает, что декларация принята.

Декларация по НДС

ФНС обновила форму и порядок заполнения декларации по НДС приказом от 20.12.2016 № ММВ-7-3/[email protected] В этой рубрике вы найдете актуальные статьи о декларации по НДС, сроках сдачи и корректировке отчетности.

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!

Отчетность за 3 квартал 2018 года

Топ-10 главных тем номера

© 2007–2018 ООО «Актион управление и финансы»

Газета «Учет. Налоги. Право» – еженедельная газета для бухгалтеров.

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Учет. Налоги. Право».
Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Настоящий сайт не является средством массовой информации. В качестве печатного СМИ газета «Учет.Налоги.Право» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;