Закон о военнослужащих ст 30

Оглавление:

Статья 30. О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов в связи с принятием настоящего Федерального закона

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими силу:

Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 6, ст. 188);

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статьи 15 и 23 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4560);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 6, ст. 189);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О повторном рассмотрении Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих, правовых и социальных гарантиях гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 6, ст. 190).

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
27 мая 1998 года
N 76-ФЗ

О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Види пенсійного забезпечення

Стаття 1 1 . Законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом

Стаття 1 2 . Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону

Стаття 2. Умови пенсійного забезпечення

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.

Військовослужбовцям, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.

Стаття 3. Особи, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені цим Законом для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, поширюються також (якщо не передбачено інше) на:

а) партизанів і підпільників, визнаних такими законодавством України, які не займали командні посади, та членів їх сімей;

б) робітників і службовців відповідних категорій, що визначаються Кабінетом Міністрів України, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на військовій службі в період Другої світової війни чи на роботі у районах воєнних дій (на прифронтових ділянках залізниць, спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз, аеродромів тощо), і членів їх сімей;

в) громадян, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням у винищувальних батальйонах, взводах і загонах захисту народу, та членів їх сімей;

г) військовозобов’язаних, призваних на навчальні, спеціальні або перевірочні збори, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов’язків у період проходження цих зборів, та членів їх сімей;

д) працівників воєнізованої охорони, які не підлягають державному соціальному страхуванню, та членів їх сімей;

Стаття 4. Особи, які мають право на пенсії нарівні з офіцерським складом, військовослужбовцями надстрокової служби та військової служби за контрактом і членами їх сімей

Пенсійне забезпечення жінок, прийнятих у добровільному порядку на дійсну військову службу на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин, та членів їх сімей здійснюється на підставах, встановлених цим Законом для військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом і членів їх сімей.

Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Стаття 5 1 . Призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, поновленим у військовому (спеціальному) званні

Стаття 6. Пенсії сім’ям померлих пенсіонерів

Сім’ї померлих пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, мають право на пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах із членами сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Стаття 7. Право вибору пенсії

Стаття 8. Кошти на виплату пенсій

Стаття 9. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби

Стаття 9 1 . Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію

Стаття 10. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення

Стаття 11. Пенсії особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» і цим Законом.

Стаття 11 1 . Соціальна допомога пенсіонерам

Розділ II
ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років

Стаття 14. Мінімальний розмір пенсії за вислугу років

Стаття 15. Підвищення пенсій за вислугу років

Стаття 16. Надбавки та допомога до пенсії за вислугу років

Стаття 17. Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсії

Стаття 17 1 . Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом

Стаття 17 2 . Документи, що мають підтверджувати окремі періоди проходження служби особою, яка має право на пенсію за цим Законом

Розділ III
ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Стаття 18. Умови призначення пенсій по інвалідності

Стаття 19. Встановлення інвалідності

Групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, які діють на підставі положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Залежно від ступеня втрати працездатності особи з інвалідністю поділяються на три групи.

Стаття 20. Причини інвалідності

Залежно від причини інвалідності особи з інвалідністю з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, поділяються на такі категорії:

б) інші особи з інвалідністю з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, — при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

Стаття 21. Розміри пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються в таких розмірах:

а) особам з інвалідністю внаслідок війни I групи — 100 процентів, II групи — 80 процентів, III групи — 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

б) іншим особам з інвалідністю I групи — 70 процентів, II групи — 60 процентів, III групи — 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідності

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються:

Стаття 23. Призначення пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років

Стаття 24. Надбавки та допомога до пенсії по інвалідності

Стаття 25. Підвищення пенсій по інвалідності

Стаття 26. Строки призначення і виплати пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються на весь час інвалідності, встановленої медико-соціальною експертною комісією, а особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» , — довічно. Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться лише за їх заявою.

В разі визнання пенсіонера, який не досяг пенсійного віку, працездатним пенсія виплачується йому до кінця місяця, в якому його визнано працездатним, але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

Стаття 27. Перерахування пенсії при зміні групи інвалідності

Із зміною групи інвалідності, що настала після призначення пенсії, відповідно змінюється і розмір пенсії. Якщо при цьому у особи з інвалідністю внаслідок війни здоров’я погіршується у зв’язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, пенсія перераховується за новою групою інвалідності із збереженням її причини.

Стаття 28. Умови поновлення виплати пенсії в разі переривання інвалідності

В разі порушення особою з інвалідністю з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, строку повторного огляду у медико-соціальних експертних комісіях виплата їй пенсії зупиняється, а при визнанні її знову особою з інвалідністю — поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць до дня повторного огляду.

В разі порушення особою з інвалідністю строку повторного огляду з поважної причини виплата їй пенсії поновлюється з дня зупинення, але не більш як за 3 роки до дня повторного огляду, якщо медико-соціальна експертна комісія визнає її за цей період особою з інвалідністю. Якщо за цих умов при повторному огляді встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений час виплачується за попередньою групою інвалідності.

Розділ IV
ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

Стаття 29. Умови призначення пенсій в разі втрати годувальника

Пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, — якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати. При цьому сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Статья 30. О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов в связи с принятием настоящего Федерального закона

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими силу:

Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 6, ст. 188);

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статьи 15 и 23 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4560);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 6, ст. 189);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О повторном рассмотрении Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих, правовых и социальных гарантиях гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 6, ст. 190).

Консультации юриста по ст. 30 Закона О статусе военнослужащих

 • Ответ юриста:

 • Ответ юриста:

 • Ответ юриста:

 • Ответ юриста:

 • Ответ юриста:

В Законе «О статусе военнослужащих» есть статья 18, которую тебе нужно внимательно изучить:
—————————
Статья 18. Страховые гарантии военнослужащим. Право на возмещение вреда

1. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. Основания, условия и порядок обязательного государственного личного страхования указанных военнослужащих и граждан устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
.
3. При досрочном увольнении военнослужащих с военной службы (отчислении с военных сборов граждан, призванных на военные сборы) в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, им выплачивается единовременное пособие в размере:
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, — 60 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты пособия;
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, гражданам, призванным на военные сборы, — 60 минимальных месячных окладов по воинской должности по первому тарифному разряду, предусмотренному для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, установленных на день выплаты пособия, или в ином размере, определенном федеральным законом.
————————————

Закон о военнослужащих ст 30

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Судебные решения

Закон
Республики Казахстан

О воинской службе и статусе военнослужащих
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.)

См. о внесении изменений в настоящий Закон:

Закон РК от 30.06.17 г. № 80-VI (вводятся в действие с 1 января 2020 г.);

Закон РК от 12.12.17 г. № 114-VI (вводятся в действие с 1 января 2020 г.).

По всему тексту слова «аулов (сел)», «аульных (сельских)», «аула (села)», «аульного (сельского)», «аульной (сельской)» заменены словами «сел», «сельских», «села», «сельского», «сельской» в соответствии с Законом РК от 03.07.13 г. № 121-V ( см. стар. ред. )

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере прохождения воинской службы гражданами Республики Казахстан и определяет основы государственной политики по социальному обеспечению военнослужащих.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 изложена в редакции Закона РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

1) адъюнкт — военнослужащий составов офицеров и сержантов (старшин), обучающийся в иностранном военном учебном заведении, реализующем образовательные программы послевузовского образования;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

2) переменный состав — категория военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан (далее — Вооруженные Силы), обучающихся в военных учебных заведениях, не входящих в штатную численность Вооруженных Сил;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

3) военнослужащие, проходящие воинскую службу по призыву, — граждане Республики Казахстан, призванные на воинскую службу в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан (далее — Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования) на срок, определяемый настоящим Законом;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

4) отсрочка — перенос срока призыва граждан на воинскую службу по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

5) допризывники — граждане Республики Казахстан мужского пола, проходящие подготовку к воинской службе до принятия на воинский учет;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

6) призывники — граждане Республики Казахстан мужского пола, приписанные к призывным участкам местных органов военного управления и подлежащие призыву на срочную воинскую службу;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

7) воинское звание — знак воинского различия, присваиваемый военнослужащему и военнообязанному;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

8) военный билет — единый бессрочный личный учетно-воинский документ гражданина, определяющий его принадлежность к воинской службе и отношение к воинской обязанности;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

9) штат воинской части — документ, определяющий состав, организационно-штатную структуру, численность личного состава и количество закрепленного основного вооружения и военной техники в соответствии с кадастром вооружения;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

10) воинский учет — система учета и анализа количественных и качественных данных о призывниках, военнослужащих и мобилизационных ресурсах;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

11) воинские сборы — мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Воинские сборы делятся на:

учебные сборы — вид воинских сборов, проводимых в целях подготовки и переподготовки военнообязанных, призывников при поступлении в военные учебные заведения и студентов военных кафедр;

поверочные сборы — вид воинских сборов, проводимых в целях проверки готовности воинских частей, предназначенных к выполнению задач в организационно-штатной структуре военного времени;

специальные сборы — вид воинских сборов, проводимых в целях выполнения мероприятий по введению и обеспечению режима чрезвычайного положения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий и в иных случаях, определяемых Президентом Республики Казахстан;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

12) военный интерн — военнослужащий, обучающийся в военной интернатуре;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

13) военная интернатура — форма подготовки военнослужащих по клиническим специальностям в рамках базового высшего медицинского образования для получения допуска к клинической практике, осуществляемая структурным подразделением высшего военного учебного заведения;

См.: Правила подготовки в военной интернатуре и перечень специальностей

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

14) военная кафедра — кафедра при высшем учебном заведении Республики Казахстан, осуществляющая военную подготовку граждан по программе офицеров запаса;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

15) военная форма одежды — утвержденная Президентом Республики Казахстан форменная одежда со знаками отличия и различия (обмундирование) и снаряжение, определяющие принадлежность военнослужащих к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

16) воинская служба — особый вид государственной службы военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, направленной на непосредственное обеспечение военной безопасности, связанной с вооруженной защитой суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Государственной границы Республики Казахстан;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

17) срок воинской службы — весь период прохождения воинской службы в статусе военнослужащего в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

18) контракт о прохождении воинской службы — договор между уполномоченным органом и гражданином Республики Казахстан о прохождении воинской службы в добровольном порядке, устанавливающий права, обязанности и ответственность сторон на период прохождения гражданином воинской службы;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

19) увольнение с воинской службы — исключение военнослужащего из списков воинской части с зачислением в запас или отставку по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

20) военнослужащие — граждане Республики Казахстан, состоящие на воинской службе в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

21) воинская должность — штатная единица государственного учреждения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, на которую возложены должностные полномочия и должностные обязанности для выполнения функций воинской службы;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

22) военнообязанные — граждане Республики Казахстан, состоящие на воинском учете и пребывающие в запасе до предельного возраста состояния на воинском учете;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

23) запас военнообязанных (далее — запас) — военнообязанные установленного настоящим Законом возраста, состоящие на воинском учете в местных органах военного управления районов, городов областного значения, используемые в целях доукомплектования, мобилизационного развертывания и восполнения потерь Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в военное время;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

24) воинская обязанность — конституционная обязанность граждан Республики Казахстан по защите Республики Казахстан;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

25) военное учебное заведение — организация образования, подведомственная Министерству обороны, Пограничной службе Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии Республики Казахстан и реализующая образовательные программы различных уровней;

Статья дополнена подпунктом 25 в соответствии с Законом РК от 04.07.18 г. № 171-VI

25-1) профессорско-преподавательский состав военных учебных заведений — военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил, занимающиеся образовательной, научной, методической деятельностью;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

26) начальная военная и технологическая подготовка — обязательный предмет обучения (учебная дисциплина) по основам военного дела, робототехнике и IT -технологиям в организациях среднего, технического и профессионального образования, определяемых уполномоченным органом в области образования;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

27) полевой выход — занятия по программам боевой, мобилизационной и оперативной подготовки в полевых условиях, а также выполнение специальных полевых работ в интересах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

28) докторант — военнослужащий, обучающийся в докторантуре;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

29) выслуга лет — продолжительность нахождения гражданина на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, фельдъегерской службе, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, исчисляемая как в календарном, так и льготном исчислении;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

30) всеобщее военное обучение — обязательное обучение граждан Республики Казахстан военной подготовке в период введения военного положения;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

31) личный состав — военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

32) кадет — военнослужащий, обучающийся в военном учебном заведении, реализующем образовательные программы технического и профессионального или послесреднего образования;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

33) военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту, — граждане Республики Казахстан, добровольно поступившие на воинскую службу в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования на срок, определяемый настоящим Законом;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

34) курсант — военнослужащий, обучающийся в военном учебном заведении, реализующем образовательные программы высшего образования, или в иностранном военном учебном заведении, после окончания которого присваивается первое воинское звание офицерского состава;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

35) курсовая подготовка — форма дополнительного образования военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, осуществляемая в военных учебных заведениях, учебных центрах или в организациях образования иностранных государств в соответствии с международными договорами или приглашениями;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья дополнена подпунктом 35-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 165-VI

35-1) Президентский резерв высшего командования Вооруженных Сил — список военнослужащих Вооруженных Сил, прошедших особый порядок отбора, определенный Правилами прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, утверждаемыми Президентом Республики Казахстан (далее — Правила прохождения воинской службы), для выдвижения на должности высшего командования Вооруженных Сил;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

36) действующий резерв — военнослужащие, выполняющие возложенные оперативные задачи в рамках разведывательной деятельности;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

37) специализированная организация Министерства обороны — организация, осуществляющая подготовку, переподготовку граждан по военно-техническим и иным специальностям в целях обучения призывников, военнообязанных на безвозмездной, возмездной основах, а также по управлению транспортными средствами на основе хозяйственной деятельности и по образовательным программам технического и профессионального образования;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

38) магистрант — военнослужащий, обучающийся в магистратуре;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

39) срочная воинская служба — воинская служба граждан мужского пола, основанная на их призыве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования на воинские должности рядового и сержантского составов в порядке, определенном настоящим Законом;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

40) отставка — состояние лиц, уволенных с воинской службы или исключенных с воинского учета, достигших предельного возраста пребывания в запасе, либо лиц, признанных не годными к воинской службе с исключением с воинского учета;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

41) офицеры — военнослужащие, которым присвоены соответствующие воинские звания офицерского состава;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

42) психофизиологическое и полиграфологическое исследования — совокупность проверочных мероприятий, направленных на всестороннюю оценку индивидуально-психологических и психофизиологических качеств военнослужащих и граждан Республики Казахстан, осуществляемых при отборе для прохождения воинской службы на должностях, перечень которых утверждается руководителем уполномоченного органа;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

43) ротация — перемещение военнослужащих на равнозначные и иные должности в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

44) солдаты (матросы) — военнослужащие, занимающие воинские должности состава солдат (матросов);

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

45) сержанты (старшины) — военнослужащие, занимающие сержантские (старшинские) должности;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

46) воспитанники — граждане Республики Казахстан, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования с дополнительными образовательными программами по военной подготовке;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

47) выход в море — выход экипажей кораблей и судов, военнослужащих в открытое море для выполнения задач;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Подпункт 48 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 165-VI ( см. стар. ред. )

48) уполномоченное должностное лицо — должностное лицо, которому предоставлено право заключения контракта о прохождении воинской службы в порядке, определяемом Правилами прохождения воинской службы;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

49) уполномоченный орган — государственный орган, в структуре которого предусмотрено прохождение воинской службы;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

50) организационно-штатные мероприятия — мероприятия, проводимые в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях по созданию, ликвидации, реорганизации, передислокации, переподчинению, изменению штатов государственных учреждений и их структурных подразделений, а также по изменению состава и штатной численности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

51) улан — лицо, обучающееся на первом или втором курсе в военном учебном заведении, реализующем образовательные программы технического и профессионального образования на базе основного среднего образования.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья 2. Правовая основа воинской службы в Вооруженных Силах

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

1. Правовую основу воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях составляют Конституция Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан с особенностями, предусмотренными настоящим Законом, законы Республики Казахстан, регулирующие деятельность правоохранительных органов, и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья 3. Принципы воинской службы и статуса военнослужащих

Принципами воинской службы и статуса военнослужащих являются:

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения
 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

2) полное, достаточное и своевременное обеспечение военнослужащих с учетом условий прохождения воинской службы для выполнения поставленной перед ними задачи;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

3) защита прав и свобод военнослужащего от преступных и иных противоправных посягательств, его неприкосновенность при исполнении обязанностей воинской службы;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

4) единоначалие и субординация;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

5) независимость от деятельности политических партий и иных общественных объединений.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

В статью 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на всех военнослужащих Республики Казахстан, в том числе на военнослужащих Республики Казахстан, проходящих воинскую службу в составе объединенных (коалиционных) вооруженных сил, а также миротворческих сил в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, и военнообязанных, призванных на воинские сборы.

Действие настоящего Закона распространяется на политических государственных служащих в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан о государственной службе.

Отдельные положения и нормы настоящего Закона о социальном обеспечении военнослужащих распространяются на членов их семей, лиц, уволенных с воинской службы, а также членов семей военнослужащих, которые погибли, умерли, пропали без вести в период прохождения воинской службы или стали инвалидами в результате исполнения обязанностей воинской службы.

Статус граждан Республики Казахстан, уволенных с воинской службы из Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и переехавших на постоянное место жительства в другие государства, определяется международными договорами Республики Казахстан с государствами, избранными для постоянного проживания.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья 5. Статус военнослужащего

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

1. Статус военнослужащего включает общие права, свободы и обязанности военнослужащего как гражданина Республики Казахстан с установленными законами изъятиями и ограничениями, а также его права, обязанности и ответственность, обусловленные особенностями воинской службы.

Изъятия и ограничения прав и свобод, особые обязанности и ответственность военнослужащих компенсируются дополнительными правами и льготами, установленными настоящим Законом.

Статус военнослужащего приобретают граждане:

призванные на воинскую службу (сборы) — со дня издания приказа соответствующего начальника об убытии из местного органа военного управления к месту прохождения воинской службы (сборов);

поступившие на воинскую службу по контракту — со дня издания приказа командира (начальника) воинской части (учреждения) о зачислении в списки личного состава части;

поступившие в военные учебные заведения, реализующие программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, если до этого они не являлись военнослужащими, — для военных учебных заведений со дня издания приказа начальника военного учебного заведения о зачислении в списки учебного состава, за исключением уланов, а при поступлении в иностранное военное учебное заведение — со дня издания приказа руководителя уполномоченного органа о направлении на учебу.

уланы, завершившие второй курс обучения в военных учебных заведениях, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования на базе основного среднего образования, — со дня издания приказа начальника военного учебного заведения о продолжении обучения, переводе на третий курс и назначении на воинскую должность переменного состава кадета.

Статус военнослужащего гражданин утрачивает со дня исключения из списков воинской части в связи с увольнением с воинской службы (окончанием воинских сборов), а также в случае перевода в специальные государственные и правоохранительные органы Республики Казахстан.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

2. Военнослужащие при исполнении обязанностей воинской службы находятся под защитой государства. Они подчиняются только лицам, которые в соответствии с общевоинскими уставами являются для них начальниками, и никто другой не вправе вмешиваться в их служебную деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

3. Военнослужащий находится при исполнении обязанностей воинской службы в случаях:

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

1) исполнения должностных обязанностей;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

2) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

3) участия в миротворческих операциях по поддержанию мира и безопасности;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

4) участия в антитеррористических операциях;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Подпункт 5 изложен в редакции Закона РК от 11.04.14 г. № 189-V ( см. стар. ред. ); Закона РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

5) участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Подпункт 6 изложен в редакции Закона РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

6) полевых выходов (выходов в море), участия в учениях или походах кораблей;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

7) нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

8) нахождения в служебной командировке;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

9) следования к месту службы и обратно;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

10) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

11) прохождения воинских сборов;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

12) нахождения в плену, в положении заложника или интернированного;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

13) оказания помощи правоохранительным органам по защите прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

14) нахождения в действующем резерве;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Пункт дополнен подпунктом 15 в соответствии с Законом РК от 13.11.15 г. № 398-V

15) нахождения на повышении квалификации, переподготовке, переквалификации, учебе, войсковой стажировке;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Пункт дополнен подпунктом 16 в соответствии с Законом РК от 13.11.15 г. № 398-V

16) проведения исследований, нахождения на войсковых и других испытаниях.

Статус военнослужащих по призыву офицерского состава определяется статусом военнослужащих по контракту.

Военнослужащий срочной службы находится при исполнении обязанностей воинской службы в течение всего времени прохождения срочной службы, а военнообязанный — в течение всего времени прохождения воинских сборов.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

4. Командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы (приказания) и распоряжения, не имеющие отношения к исполнению обязанностей воинской службы или направленные на нарушение законодательства Республики Казахстан.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

5. Военнослужащим для удостоверения их статуса в установленном уполномоченным органом порядке выдаются жетоны с личными номерами, удостоверения личности военнослужащего (военные билеты) и (или) служебные удостоверения.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 13.06.17 г. № 69-VI

6. Военнослужащим офицерского состава органов военной разведки Министерства обороны Республики Казахстан, уполномоченным осуществлять оперативно-розыскную и разведывательную деятельность, в подтверждение их личности и полномочий выдаются служебные удостоверения органов военной разведки Министерства обороны Республики Казахстан.

Порядок выдачи, использования и описание служебного удостоверения определяются Министром обороны Республики Казахстан.

Служебное удостоверение военнослужащего органа военной разведки Министерства обороны Республики Казахстан подтверждает его право на ношение и хранение оружия, специальных средств, иные полномочия, предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от 13.06.17 г. № 69-VI

7. Военнослужащим и сотрудникам органов военной полиции, военной прокуратуры и военно-следственных органов в целях выполнения законодательно закрепленных задач в подтверждение их личности и полномочий выдаются служебные удостоверения и жетоны.

Порядок выдачи, использования и описание служебного удостоверения и жетона определяются руководителем уполномоченного органа.

Служебное удостоверение военнослужащих и сотрудников органов военной полиции, военной прокуратуры и военно-следственных органов подтверждает их право на ношение и хранение оружия, специальных средств, иные полномочия, предоставленные военнослужащим и сотрудникам в соответствии с законами Республики Казахстан.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья 6. Права военнослужащих

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

1. Военнослужащие пользуются всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией и законодательством Республики Казахстан, с учетом ограничений, определенных законами Республики Казахстан.

Военнослужащие имеют право:

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

1) на обеспечение за счет государства денежным довольствием на основании единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан, в порядке, предусмотренном первыми руководителями уполномоченных органов;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V ( см. стар. ред. )

2) на обеспечение за счет государства вещевым и другими видами имущества по нормам, утвержденным первыми руководителями уполномоченных государственных органов по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

3) на продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, добросовестного исполнения своих должностных обязанностей;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 13.06.17 г. № 69-VI

3-1) на обжалование принимаемых в отношении их решений и действий вышестоящим должностным лицам и (или) в суд не позднее трех месяцев со дня, когда они узнали о нарушении своих прав;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

4) по согласованию с уполномоченным должностным лицом поступать в военные учебные заведения, проходить курсовую подготовку, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, а также поступать не по военным специальностям (кроме военнослужащих срочной службы, курсантов и кадетов) в организации образования, реализующие учебные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

5) на охрану здоровья и условия службы, отвечающие требованиям техники безопасности и гигиены;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

6) на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью или личному имуществу при исполнении обязанностей воинской службы в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

7) на обеспечение жильем в период прохождения воинской службы в соответствии с настоящим Законом;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

8) на хранение, ношение и применение оружия при исполнении обязанностей воинской службы.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

2. Правила ношения военнослужащими оружия определяются общевоинскими уставами. Военнослужащие в качестве крайней меры имеют право применять оружие лично или в составе подразделения в случаях:

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

1) отражения вооруженного нападения на охраняемые военные и гражданские объекты, караулы, помещения и сооружения воинских частей;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

2) пресечения попытки насильственного завладения оружием и военной техникой;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

3) защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, в том числе от нападения животных, если иными способами и средствами защитить их невозможно;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 04.07.14 г. № 233-V ( см. стар. ред. )

4) задержания лица, совершившего уголовное правонарушение, оказывающего вооруженное сопротивление либо застигнутого при совершении тяжкого, особо тяжкого преступления, а также вооруженного лица, отказывающегося выполнить законные требования о сдаче оружия, если иными способами и средствами преодолеть сопротивление, задержать преступника или изъять оружие невозможно;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

5) освобождения заложников, захваченных охраняемых объектов, сооружений и специальных (воинских) грузов;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Подпункт 6 изложен в редакции Закона РК от 04.07.14 г. № 233-V ( см. стар. ред. )

6) пресечения побега из-под стражи лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, пресечения побега осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попыток их насильственного освобождения;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

7) подачи сигнала тревоги или вызова помощи;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Применение оружия должно предусматривать предупреждение о намерении его применить, за исключением внезапного вооруженного нападения, нападения с использованием боевой техники, транспортных средств, морских и речных судов, а также побега из-под стражи с оружием.

При применении и использовании оружия военнослужащий обязан принять все возможные меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, а в случае необходимости оказать неотложную медицинскую помощь пострадавшим.

Запрещается применять оружие в отношении женщин и несовершеннолетних, за исключением случаев совершения ими акта терроризма, вооруженного нападения, оказания ими вооруженного сопротивления либо совершения ими группового нападения, представляющего угрозу жизни военнослужащему или другим лицам, если иными способами и средствами отразить такое нападение невозможно.

О каждом случае применения или использования оружия военнослужащий докладывает командиру (начальнику).

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

3. Иные права военнослужащих могут устанавливаться законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья 7. Общие обязанности военнослужащих

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

1. Военнослужащий обязан:

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

1) соблюдать Конституцию и другие нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также соблюдать требования общевоинских уставов;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

2) принять военную присягу в установленном порядке;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

3) точно и в срок выполнять приказы командиров (начальников);

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 13.06.17 г. № 69-VI

3-1) выполнить решение руководителя уполномоченного органа о его ротации в порядке и сроки, определяемые Правилами прохождения воинской службы;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

4) участвовать в составе воинских частей и подразделений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований , объединенных (коалиционных) вооруженных сил в соответствии с международными договорами в вооруженных конфликтах;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

5) быть дисциплинированным, бдительным и не допускать разглашения государственных секретов;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

6) соблюдать условия контракта о прохождении воинской службы;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Подпункт 7 изложен в редакции Закона РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

7) соблюдать правила ношения военной формы одежды;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

8) соблюдать требования и выполнять нормативы по физической подготовке, утверждаемые руководителями уполномоченных органов;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

9) уметь применять вверенные ему оружие, вооружение и военную технику, обеспечивать его сохранность и правильную эксплуатацию.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

2. Обязанности должностных лиц Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований определяются общевоинскими уставами.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

3. Военнослужащий по контракту в течение месяца после поступления на воинскую службу обязан на период прохождения воинской службы передать в доверительное управление находящиеся в собственности военнослужащего акции (доли участия в уставном капитале) коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих ему, а также иного имущества, переданного в имущественный наем. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Пункт 4 изложен в редакции Закона РК от 13.06.17 г. № 69-VI ( см. стар. ред. )

4. Иные обязанности военнослужащих могут устанавливаться законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья 8. Ограничения прав военнослужащих, связанные с прохождением воинской службы

Военнослужащий не вправе:

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

1) быть депутатом представительных органов и членом органов местного самоуправления, состоять в политических партиях, профессиональных союзах, религиозных объединениях, выступать в поддержку какой-либо политической партии;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

2) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности, не препятствующей исполнению обязанностей воинской службы;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

3) заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

4) быть представителем по делам третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

5) использовать в неслужебных целях военное имущество и другие средства обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

6) организовывать и участвовать в забастовках, пикетировании и иных акциях протеста;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

7) использовать свое служебное положение в корыстных целях, в том числе путем сговора с должностными и иными лицами;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

8) занимать должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой);

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

9) отказываться или уклоняться от прохождения по направлению уполномоченного руководителя медицинского освидетельствования в специализированных медицинских учреждениях (наркологических диспансерах) на предмет употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.