Заявление на выплату алиментов образец

Оглавление:

Образец заявления на алименты на Украинском языке

Ситуация, когда необходимо быстро написать заявление, возникает очень часто. И, в большинстве случаев, необходимость настолько велика, что от своевременности зависит круг бизнеса и жизни. В этом случае есть два варианта. Пойти к юристу, который изготовит заявление профессионально. Или взять реальный шаблон в сети и заполнить собственные сведения в нужные пункты.

Любой из двух вариантов содержит как плюсы так и минусы. В случае с адвокатом Вы будете вынуждены заплатить. Сумма будет зависеть от смысла документа. В случае, когда Вы решите составить документ своими руками платить не придется. Но нет гарантии, что обращения будут написаны как нужно.

Надеемся найденный документ поможет в разрешении проблемы.

Образец заявления на алименты

17 октября 2012

Заявление подается в суд по месту прописки либо женщины, либо мужчины.

Если вы подаете заявление по месту прописки бывшего супруга то, должны быть точно уверены в этих данных. В противном случае судья после проверки прописки в адресном бюро, вернет ваше заявление.

Исковое заявление на алименты составляется на Украинском языке.

Кіровський районний суд
м. Києва
(за місцем реєстрації відповідача).
Позивач:
Петрова Марія Іванівна,
зареєстрована за адресою:
Код почтового відділення, м. Київ,
вул. Шевченка, буд. 83, кв. 42
тел.(067) 111-11-11.

Відповідач:
Іванов Іван Іванович,
зареєстрований та проживає за адресою:
Код почтового відділення, м. Київ,
пр. Кірова, буд. 95, кв. 47
тел.(068) 111-11-11.

Ціна позову – 10000,00 грн.

Про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Я, позивач — Петрова Марія Іванівна, зареєструвала шлюб з відповідачем 13 липня 1996 року, що підтверджує свідоцтво про одруження (копія якого додається), серії І-КИ № 056998, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану виконкому Жовтневої районної ради м. Києва, актовий запис за № 478 від 13 липня 1996 року.

Шлюб між позивачкою та відповідачем було розірвано, що підтверджує свідоцтво про розірвання шлюбу (копія якого додається), серії І-КИ № 077500, що видане відділом реєстрації актів цивільного стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 234 від 26 вересня 2004 року. Після розірвання шлюбу прізвища: позивачки – Петрова, відповідача – Іванов.

Від шлюбу з відповідачем маю: неповнолітню дитину – сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, який народився у м. Києві, що підтверджує свідоцтво про народження дитини (копія якого додається), серії І-КИ № 890150, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 877 від 26 вересня 2002 року.

По документам та фактично, позивачка для дитини – мати, а відповідач – батько.

Син проживає разом зі мною, що підтверджує довідка з місця проживання позивачки разом з дитиною (оригінал якої додається).

Зі свого боку, я прикладаю усі зусилля для забезпечення потреб дитини, але це не дозволяє мені повністю забезпечити та задовольнити потреби неповнолітнього сина на його повноцінне харчування, купівлю необхідного дитячого одягу та взуття, ліків у разі хвороби, та на інші життєві потреби дитини.

Відповідач не вважає за потрібне утримувати свого неповнолітнього сина.
На мої неодноразові прохання та вимоги до відповідача про сплату аліментів на утримання його неповнолітньої дитини, він не звертає ніякої уваги.

Тому я на законних підставах, згідно ч.3 ст. 181 Сімейного Кодексу України, вимагаю щоб відповідач сплачував аліменти на утримання його неповнолітнього сина на підставі відповідного рішення суду. При цьому, відповідач працездатна особа, може надавати матеріальну допомогу і є батьком дитини.

Відповідно до ст. 180 Сімейного Кодексу України, відповідач зобов’язаний утримувати свого сина до досягнення ним повноліття.

Згідно ст. 182 Сімейного Кодексу України, мінімальний розмір аліментів на одну дитину встановлено законом. Він складає 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до ст. 191 Сімейного Кодексу України аліменти на утримання дитини присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову.
Позивачка звільнена від сплати судового збору відповідно до статті 5 Закону України «Про судовий збір».

На підставі викладеного, керуючись ст. 180, ч.3 ст.181,182,183,191 Сімейного Кодексу України,-

 1. Стягнути з відповідача — Іванова Івана Івановича на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини – сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, щомісяця, з дня пред’явлення мною позову, у розмірі ¼ з усіх видів його заробітку (доходу), але не менш 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, до досягнення дитиною повноліття.
 1. Копія свідоцтва про одруження на 1 арк.;
 2. Копія свідоцтва про народження сина на 1 арк.;
 3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.;
 4. Оригінал довідки з місця проживання позивачки разом з дитиною на 1 арк.;
 5. Ксерокопія паспорта позивачки на 1 арк.;
 6. Копія довідки про присвоєння позивачці ідентифікаційного номера на 1 арк.;
 7. Копія позовної заяви для відповідача на 2 арк. та усіх додатків до неї на 6 арк.

25 липня 2012 року ____подпись______ Петрова М.І.

Можно добавить к списку документов, если есть:

 1. Ксерокопія паспорта відповідача на 1 арк.;
 2. Копія довідки про присвоєння відповідачу ідентифікаційного номера на 1 арк.

Подавать заявление надо в суд в приемные дни.

Приложения прикрепите к заявлению в том же порядке, который написан в конце заявления.

Заявление с приложениями распечатаете в трёх экземплярах: с первым будет работать судья, второе отправят ответчику, третье вы оставляете себе. На этом последнем экземпляре поставят печать с датой приема заявления.

Также вам скажут телефон или номер кабинета, где сообщат фамилию и имя судьи, которая будет вести ваше дело.

Источники информации

 • Консультация с адвокатом.

Автор статьи: Надежда Смидович. Специально для Клумбы.

Составление иска о взыскании алиментов. практические рекомендации.

Термин «алименты» происходит от латинского слова alimentum — пища, продовольствие. В Семейном кодексе Украины алиментами именуются средства, предназначенные для содержания ребенка, которые платит родитель, проживающий отдельно. В данном нормативно-правовом акте, в статьях 180 и 199, закреплены нормы, обязывающие родителей материально обеспечивать проживание своих детей до их совершеннолетия, а в случае, когда сын или дочь продолжают учебу, – до достижения ими 23 лет.
Многие добровольно исполняют свой отцовский долг, но что делать, если у вас другой случай? Взыскать алименты в Украине поможет суд.

Составление иска о взыскании алиментов на ребенка

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка состоит из следующих частей:

• шапка
• название
• вступительная часть
• аргументационная часть
• заключительная часть
• просительная часть
• указание прилагаемых документов
• дата и подпись

Заявление о взыскании алиментов на ребенка составляется на Украинском языке и должно быть напечатано. Иначе его могут не принять. Иск подается в суд вместе с прилагаемыми документами в двух экземплярах.

Один экземпляр иска о взыскании алиментов на ребенка останется в суде, второй – секретарь судьи отправит ответчику по почте.
Если ответчиков больше чем один, необходимо подготовить по комплекту документов для каждого из них.

В какой суд подавать иск?

Спор о взыскании алиментов в Украине рассматривается в местном районном суде. Родитель, который воспитывает ребенка, может подать иск о взыскании алиментов в суд своего района (города), или же направить иск в суд по месту жительства второго родителя (ответчика).

Если решите подавать заявление о взыскании алиментов на ребенка в свой районный суд, для верности в заключительной части иска необходимо сослаться на статью 110 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Необходимо узнать адрес суда и правильное его название.

В шапке заявления о взыскании алиментов на детей следует указать название суда и его адрес. Напишите ФИО, адрес и телефон истца и ответчика. Важно указать адрес сторон (истца и ответчика) в полной форме включая индекс.

Иногда отсутствие индекса расценивается работниками канцелярии суда как грубая ошибка, и без ее исправления они отказываются принять документы.
Истцом считается инициатор разбирательства, тот, кто подает исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. Ответчиком является второй родитель, который не принимает участия в материальном обеспечении ребенка, и будет платить алименты.

Название документа: Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

Вступительная часть. Здесь нужно указать, что у вас с ответчиком есть общий ребенок, который проживает с вами. Напишите ФИО и дату рождения ребенка.

В аргументационной части напишите о том, что ответчик не участвует в содержании ребенка или его участие недостаточно, что он не платит алименты добровольно. Также желательно указать место работы ответчика.

Алименты в Украине начисляются со дня подачи в суд иска о взыскании алиментов на ребенка.
Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время. Если есть доказательства, что вы уже предпринимали действия для взыскания алиментов на ребенка (например, писали ответчику письма, или обращались к его работодателю, или другие доказательства), но ответчик увиливал и не платил алименты на ребенка добровольно, это нужно указать в заявлении, а копии подтверждающих документов представить суду.

Если о ваших попытках могут рассказать свидетели, их необходимо вызвать в суд для дачи показаний в судебном заседании. В таком случае у вас будут основания просить взыскания алиментов на ребенка за прошедшее время.

Способ оплаты алиментов.

Родитель, который проживает отдельно, имеет право оказывать материальную помощь (платить алименты в Украине) деньгами или в натуральной форме. Важно написать, в какой форме вы желаете получать алименты на детей.
Обратите внимание также на следующее. Если вы желаете получать алименты на ребенка деньгами, необходимо выбрать способ определения денежной суммы будущих алиментов.

В Украине существует два способа определения денежной суммы алиментов на детей.

Первый способ – сумма алиментов на ребенка соответствует части (%) от всех заработков ответчика. Например — 25 % от зарплаты.
Второй способ – количество алиментов на ребенка определяется в твердой денежной сумме. Например, 1000 грн. в месяц.

Способ оплаты и сумма алиментов устанавливаются судом в решении о взыскании алиментов на ребенка. Однако в своем исковом заявлении вы имеете право просить суд взыскать алименты на ребенка в определенной форме и размере.

Еще несколько деталей. Если у ответчика есть постоянная официальная зарплата, целесообразно просить определить размер алиментов на ребенка в части (процент) от всех его доходов.

В действующем законодательстве Украины отсутствует правило, по которому определялся бы размер части от дохода родителя, которую необходимо отчислять в качестве алиментов на ребенка. Обычно пользуются привычной, оставшейся с прошедших времен схемой: на одного ребенка выплачивается 1/4 заработка, на двух детей — 1/3 заработка, на трех и больше детей — 1/2 заработка.

Максимальный размер алиментов на ребенка не установлен, но согласно Закону Украины «О государственной исполнительной службе» с должника недозволено взыскивать больше чем 50% зарплаты. В то же время Семейным кодексом Украины установлено, что во всех случаях «размер алиментов не Может быть меньше чем тридцать процентов прожиточного минимума для ребенка определенного возраста» — эту формулировку необходимо вписать в исковом заявление.

Если же доход ответчика периодичен, зарплата не официальная или размер заработка невозможно определить, лучше получать алименты в твердой денежной сумме. Укажите нужную сумму.

Если есть возможность получить справку о заработной плате с места работы ответчика, приложите ее к заявлению. Когда такой возможности нет, в иске следует отметить следующее: «У меня нет возможности предоставить информацию о размере заработка ответчика, в связи с тем, что согласно ст. 31 Закона Украины «Об информации», запрещается доступ посторонних лиц к сведениям о другом лице, собранным в соответствии с действующим законодательством государственными органами, организациями и должностными лицами».

Судебный сбор и расходы на информационно — техническое обеспечение рассмотрения дела.

При обращении в суд часто нужно оплачивать судебный сбор и расходы на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела. Но лицам, которые обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, предоставляются льготы, и они освобождаются от уплаты госпошлины на основании п.5 ст.4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине».

Расходы на рассмотрение дела оплачиваются проигравшей стороной по окончанию разбирательства согласно ч.3 ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Украины. Упомянутые статьи нормативно-правовых актов нужно указать в исковом заявлении о взыскании алиментов на ребенка, чтобы суд ненароком не оставил ваш иск без движения.

В заключительной части указывается приблизительно следующее: «На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 180, 183 (если вы решили получать алименты в виде процента от доходов) или 184 (если вы хотите получать алименты в твердой денежную сумму) Семейного кодекса Украины и ст.110 (если подаете иск в суд своего района) Гражданского кодекса Украины», а дальше пишете слово «прошу» посредине листа. И лаконично сформулируйте свою просьбу, ничего не сокращая.
Ниже необходимо перечислить все документы, которые подтверждают обстоятельства изложенные в иске о взыскании алиментов. Во избежание лишних проблем, подавайте в суд лишь копии этих документов.

К иску о взыскании алиментов на детей нужно приложить следующие документы:

1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию собственного паспорта;
3. Справку о месте проживания ребенка;
4. Если вы разведены с отцом (матерью) ребенка, подайте копию свидетельства о расторжении брака;
5. Другие документы, обосновывающие форму и сумму алиментов.

Исковое заявление, вместе со всеми доказательствами, подается в канцелярию суда. Сделайте лишнюю копию иска и попросите, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку о принятии. Копия иска с отметкой, в случае необходимости, послужит доказательством того, что вы подали иск.Взыскать максимальную сумму алиментов в вашей ситуации

Используя эту статью, вы сможете самостоятельно подготовить иск и подать на алименты в Украине. Но все же рекомендуем обсудить вашу ситуацию с юристом. Благодаря своему успешному опыту специалист поможет определить оптимальный размер и форму алиментов именно для вашей ситуации, а также расскажет, какие доказательства следует приложить к иску, дабы суд установил максимальный размер алиментов.

Рекомендуем прочитать еще:

Образцы исковых заявлений по семейным правоотношениям

Образцы документов на Украинском языке

 • Заявление об установлении факта отцовства
 • Заявление о предоставлении права на брак

Заявление о возобновлении брака

 • Заявление о расторжении брака
 • Заявление об усыновлении
 • Исковое заявление о признании отцовства

 • Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи
 • Исковое заявление о признании брака недействительным

 • Исковое заявление о признании брака недействительным и выселении из жилого помещения
 • Исковое заявление об определении места жительства ребенка
 • Исковое заявление об определении размера алиментов

 • Исковое заявление об отобрании несовершеннолетнего ребенка
 • Исковое заявление об отобрании и возвращение ребенка и возмещении морального вреда
 • Исковое заявление об уменьшении размера алиментов

 • Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов на ребенка
 • Исковое заявление об отмене усыновления
 • Исковое заявление о взыскании алиментов 2

  Исковое заявление о взыскании алиментов

 • Исковое заявление о взыскании алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных дочь
 • Исковое заявление о взыскании алиментов на супругов
 • Исковое заявление о взыскании алиментов на время обучения

 • Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
 • Исковое заявление о взыскании алиментов в доле от дохода
 • Исковое заявление о взыскании дополнительных расходах на ребенка

 • Исковое заявление о взыскании задолженности по выплате алиментов
 • Исковое заявление о взыскании средств на покрытие расходов, связанных с предоставлением попечительства
 • Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку уплаты алиментов

  Алименты на ребенка. Как подать на алименты. Алименты с неработающего. Исковое заявление о взыскании алиментов. Образец заявление на алименты

  Алименты на ребенка.

  Забота о содержании детей является одинаковой обязанностью обоих супругов. Данная норма закона закреплена в Семейном Кодексе и Конституции. Таким образом, несовершеннолетний ребенок оказывается защищенным, путем гарантии права получать достаточное содержание от своих родителей до своего совершеннолетия и даже после, при условии отсутствия возможности самостоятельного заработка.

  В случае расторжения брака объем обязанностей по содержанию своих несовершеннолетних детей не уменьшается. Поэтому тот из родителей, кто живет отдельно от ребенка не освобождается от обязанности кормить, одевать ребенка и участвовать в его развитии материально и физически. Тут уже и возникает вопрос об алиментах на ребенка. Алиментные обязанности могут выполняться как добровольно так и принудительно.

  Второй родитель не вправе препятствовать выполнению таких обязанностей, а в случае нарушения прав ребенка, имеет право на судебную защиту.

  На практике чаще всего встречается спор, в котором родитель, живущий отдельно (чаще всего отец) перестает содержать своего ребенка или детей, мотивируя это тем, что если он будет платить деньги бывшему супругу, то он будет на них жить. При этом зачастую не оценивается адекватно размер необходимых расходов, которые нужно произести на детей, когда они идут в школу, нуждаются в дополнительном обучении и развитии во внешкольных учреждениях.

  В этом случае нужно решить вопрос об уплате алиментов. Следует знать, что право на содержание имеет не второй супруг, а именно ребенок, и не уплачивая алименты, недобросовестный родитель лишает денег не бывшую жену (мужа), а именно ребенка.

  Алименты на ребенка могут быть уплачены добровольно и принудительно.

  Добровольную выплату алиментов лучше всего производить с документальным подтверждением такой уплаты. Это можно сделать через открытие счета на имя супруги или ребенка, с возможностью второго родителя снимать оттуда деньги, а также пересылая алименты по почте. Следует правильно указывать сумму платежа, его назначение: алименты за июль 2013 года, например. Можно конечно каждый раз, передавая сумму, брать расписку о том, что алименты за конкретный месяц выплачены в сумме и претензий нет. Но это очень не удобно.

  Алименты на договорной основе.

  Кроме вышеизложенного способа можно заключить договор об обязательстве выплачивать алименты в определенной сумме. Плюсом такого способа является то, что в случае, если плательщик алиментов перестает их платить, то обращаться с исковым заявлением в суд не нужно. Взыскание производится на основании судебного приказа, в бесспорном порядке. О приказном производстве в суде можно ознакомиться тут.

  Но что делать, если недобросовестный родитель не платит алименты.

  Как подать на алименты.

  Чтобы подать заявление на алименты с недобросовестного супруга, придется составить исковое заявление о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Образец такого заявления вы можете найте в конце этой статьи. Для этого необходимо подготовить документы, подтверждающие все факты, и усвоить несколько правильных формулировок. Не следует писать в заявлении историю всех своих отношений и конфликтов. Мелодрамы в суде не приветствуются. Следует изложить факты, их подтверждение доказательствами и ссылку на соответствующий закон. Законное обоснование вы также можете найти в образце искового о взыскании алиментов в конце статьи. Основным документом тут будет справка с места работы о размере среднего заработка. Так как суд, определяя размер алиментов, исходит из фактической возможности оказывать материальную помощь ребенку.

  А как взыскать алименты на несоврешеннолетнего ребенка, если бывший (настоящий) супруг не работает.

  Алименты с неработающего.

  Закон предусматривет возможность взыскания алиментов не зависимо от того работает родитель или нет. Если имеется постоянное место работы, то размер алиментов определяется в процентах от заработка. Размер алиментов определяет суд исходя из реальной необходимости и размера заработка родителя.

  Если же заработная плата не регулярна, постоянного места работы нет, то суд устанавливает размер алиментов в твердой денежной сумме, учитывая размер среднего заработка по региону и размер прожиточного минимума для ребенка определенного возраста.

  Алименты с моряков.

  Подавая в суд на взыскание алиментов с моряка, работающего по контракту, следует знать, что такое моряк фактически считается безработным, так как контракт имеет срочный характер и не гарантирует, что после его окончания этого специалиста снова возьмут на работу. Поэтму взыскание алиментов с моряка будет производиться как с неработающего.

  Образец заявления на алименты.

  Жовтневый районный суд г. Мариуполя

  Истица: Куреева Галина Терентьевна,

  17.01.1984 года рождения,

  зарегистр. и прожив. по адресу:

  87515 г. Мариуполь, ул. Ленина, д.88 кв.3

  Ответчик: Куреев Петр Валерьевич

  12. 08.1979 года рождения, зарегистр-н:

  г. Мариуполь, пр. Строителей, д. 135, кв. 80 проживает: 87500 г. Мариуполь, пр. Ленина, 198 кв. 132

  о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка

  С 26 сентября 2003 года мы с ответчиком находились в зарегистрированном браке. Брак был зарегистрирован в Мариупольском городском отдел РАГС, актовая запись №813.

  Решением Приморского районного суда г. Мариуполя от 26 июля 2012 года брак был расторгнут, что подтверждается свидетельством о расторжении брака от 30 августа 2007 года, Актовая запись №152.

  От данного брака мы имеем несовершеннолетнего сына – Куреева Кирилла Петровича, 27 марта 2010 года рождения. Сын проживает со мной и находится полностью у меня на иждивении.

  Ответчик проживает отдельно. Материальной помощи на содержание ребенка ответчик не оказывает, в жизни ребенка, его воспитании и развитии никакого участия не принимает, что ставит меня в крайне затруднительное материальное положение.

  Ребенок часто болеет, требует дополнительных расходов на лечение, развитие, однако все дополнительные расходы несу я. Ответчик до недавнего времени работал в гипермаркете ООО «Прогресс» в должности уборщика. В настоящее время постоянной работы не имеет, но имеет периодический заработок. Таким образом, ответчик имеет возможность оказывать помощь на содержание несовершеннолетнего ребенка.

  В соответствии со ст. 184 СК Украины, так как точный размер заработка установить затруднительно, и он имеет нерегулярный характер, считаю необходимым установить размер алиментов в твердой денежной сумме.

  На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 3 ГПК Украины, ст.ст. 180, 184 Семейного кодекса Украины,

  — Взыскать в мою пользу с Куреева Петра Валерьевича, 12. 08.1979 года рождения, уроженца г. Мариуполя, Донецкой области, алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка Куреева Кирилла Петровича, 27 марта 2010 года рождения в размере 800 гривень ежемесячно, до достижения ребенком совершеннолетия.

  — Судебные издержки взыскать с ответчика.

  Приложение: (копии документов, которые прилагаются к исковому заявлению о взыскании алиментов) копия заявления для ответчика; копия свидетельства о рождении ребенка; справка о составе семьи; копия свидетельства о разводе; копия паспорта истицы; справка о доходах истицы;

  «____» ____________________2013 г. …………………… Г.Е. Куреева

  Prosto Alimenty

  УКРАИНСКИЙ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ. ВСЕ О АЛИМЕНТАХ В УКРАИНЕ

  Образцы заявлений на алименты в Украине

  Наш ресурс предлагает вам множество разнообразных образцов для оформления иска по вопросу взыскания алиментов в Украине. Образцы исковых заявлений составлены опытными юристами в области семейного права и содержат в себе только те данные, которые необходимы вам для того, чтобы без проблем обратиться в суд. Все документы, составлены с учетом норм нового ГПК Украины.

  Содержание:

  Как правильно составить заявление на алименты

  Пользуясь подготовленными образцами исковых заявлений вы сможете быстро, качественно, а главное — совершенно бесплатно, осуществить защиту нарушенных прав и интересов путем обращения в судебную инстанцию.

  Порядок составления и требования к содержимому исковых заявлений предусмотрен в статьях 175 Гражданско-процессуального кодекса Украины.

  Прежде, чем обращаться в суд вам следует пройти несколько этапов:

  1. определиться с тем, какие именно алименты будут взыскиваться. Для этого рекомендуем изучить статью об алиментах в Украине.
  2. подобрать соответствующий шаблон иска и заполнить его
  3. собрать необходимый пакет документов
  4. установить подсудность вашего дела и выбрать суд по подсудности

  Образцы исковых заявлений в суды Украины

  Ниже представлен полный перечень исковых заявлений по вопросу взыскания алиментов, образцы которых имеются на нашем правовом ресурсе.

  Образцы других заявлений в суды Украины

  В процессе судебного разбирательства вам также может понадобится затребовать доказательства, вызвать свидетелей или перести рассмотрение дела. Все эти ходатайства подаются в определенный момент судебного слушанья, поэтому так важно уметь правильно их составлять и вовремя подать.

  P.S. Если на страничке вы не смогли найти необходимого вам образца документа — сообщите об этом администрации сайта через контактную форму или в комментариях и наши юристы в самое ближайшее время предоставят вам необходимый пример документа.

  Получить юридическую консультацию

  Правовой портал prosto-alimenty.com позволяет пользователям получить квалифицированную юридическую консультацию по вопросу составления документов юридического характера, которая представляется следующим образом:

  • оставления комментария к статье на сайте. Данная услуга является бесплатной, при которой вы получите краткий ответ на поставленный вопрос.
  • заказа юридической услуги семейного адвоката. В этом случае вы получаете развернутую консультацию по интересующему вас вопросу, со ссылкой на правовые нормы украинского законодательства.

  Не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам.

  Помните, что своевременная консультация может в корне изменить ход дела и сэкономить в будущем большие суммы денег и огромное количество нервов.

  Образцы заявлений на алименты в Украине : 12 комментариев

  ребёнок рождён в гражданском браке-инвалид детства,сейчас ребёнку 5 лет,пособие на ребёнка мать не получает,работать и получать собственный доход, мать ребёнка тоже не может в связи с уходом за ребёнком инвалидом,мать и ребёнок находились на содержании бывшего гражданского мужа.Гражданский брак распался 8 мес.назад.Бывший гр.муж нерегулярно оказывает материальную помощь исключительно на ребёнка(зарегистрированный на фамилию гр.мужа),которая абсолютно не соответствует потребностям для содержания и лечения ребёнка. Отец ребёнка физически здоров ,трудоспособен и материально обеспечен,однако длительное время нигде не работает.Как правильно составить иски на содержание и ребёнка и матери.

  Здравствуйте.
  Вам необходимо составить два отдельных иска:
  — первый на содержание ребенка с инвалидностью. Здесь можно взять и стандартный иск — https://prosto-alimenty.com/obrazets-iska-o-vzyskanii-alimentov-na-rebenka/ только указывать свои данные: что они проживали одной семьей без регистрации брака.
  — второй на содержание матери, с которой проживает ребенок с инвалидностью (можно также взять стандартную форму иска https://prosto-alimenty.com/obrazets-iska-na-vzyskanie-alimentov-na-soderzhanie-zheny/ и переделать), в иске ссылаясь на статьи:
  Статья 91 СКУ: ч. 2. Женщина и мужчина, которые не находятся в браке между собой, имеют право на содержание в случае проживания с ней, им их ребенка, в соответствии с частями второй — четвертой статьи 84 и статей 86 и 88 настоящего Кодекса.
  Статья 88 СКУ: 1. Если один из супругов, в том числе и работоспособный, проживает с ребенком с инвалидностью, не может обходиться без постоянного постороннего ухода, и занимается ею, он имеет право на содержание при условии, что второй из супругов может оказывать материальную помощь. Право на содержание продолжается на протяжении всего времени проживания с ребенком с инвалидностью и попечительства ней и не зависит от материального положения того из родителей, с кем она проживает.
  2. Размер алиментов тому из супругов, с кем проживает ребенок с инвалидностью, определяется по решению суда в соответствии с частью первой статьи 80 настоящего Кодекса, без учета возможности получения алиментов от своих родителей, совершеннолетних дочери или сына.
  Статья 80: ч. 1. Алименты присуждаются одному из супругов в доле от заработка (дохода) второго из супругов и (или) в твердой денежной сумме.

  Кроме того, вы можете взыскивать дополнительные расходы на ребенка — это отдельный иск https://prosto-alimenty.com/obrazets-iskovogo-zayavleniya-o-vzyskanii-dopolnitelnyh-rashodov-na-soderzhanie-rebenka/ к которому прикладываются все квитанции и чеки.

  Здравствуйте. Мы с супругой официально в браке с 17.12.2017, не проживаем вместе с 9.01.2018. Общему ребенку 10 мес. За момент раздельного проживания, я выделял деньги на ребенка в период с 01.18 — 04.18, выписки оплаты имеются.Супруга подала на алименты на себя 1/4 от моего дохода, и 1/4 на ребенка. Против выплат на ребенка ничего не имею,только за, но на супругу не имею ни возможности ни желания. Устроился на оф. работу 05.04.18 на минимальную зарплату, а также с 02.18 года стал на учет в больницу по диагнозу хронической болезни — Псориаз, требующей систематического лечения (возникшей предположительно из-за перенесенного стресса). Справка о доходах и о том что состою на учете в поликлинике имеется. Супруга не находится в декрете,так как до рождения ребенка и после него работает не официально визажистом на дому. Как составить заявление на отказ от выплат на супругу в связи с хронической болезнью, или добиться минимальной суммы выплат. Если можно пример заявления.Спасибо.

  Здравствуйте.
  Статья 84 СКУ: Право на содержание беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, имеет независимо от того, работает ли она, и независимо от ее материального положения, при условии, что муж может оказывать материальную помощь.

  Прекращение права жены на содержание предусмотрены ст. 85 СКУ:
  «1. Право жены на содержание, предусмотренное статьей 84 настоящего Кодекса, прекращается в случае прекращения беременности, рождения ребенка мертвым или если ребенок передан на воспитание другому лицу, а также в случае смерти ребенка.
  2. Право жены на содержание прекращается, если по решению суда исключены сведения о мужчине как отца из актовой записи о рождении ребенка».

  Вы можете обратиться с иском об уменьшении размера алиментов на жену по ч. 3 ст. 80 СКУ: Размер алиментов, определенный судом, может быть впоследствии изменен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения их материального и (или) семейного положения.

  Здравствуйте! Живу в гражданском браке 5 лет. есть 2 детей 3 и 2 года записаны на него. Как правильно написать заяву на елименты?

  Здравствуйте.
  Если он официально признан отцом детей то берется стандартное исковое — https://prosto-alimenty.com/obrazets-iska-o-vzyskanii-alimentov-bez-braka/
  Если запись в свидетельстве о рождении была написана из ваших слов, то сначала устанавливать отцовство и потом взыскивать алименты.

  Добрый день подскажите пожалуйста как отказаться от алиментов

  Здравствуйте.
  Отказ от алиментов на ребенка законом не предусмотрен.

  Здравствуйте! Папа ребёнка выплачивает алиментв 1/6 часть. С 1 июля минимум на ребёнка увеличился. Как написать иск на увеличение суммы, т к. разница в сумме существенная? Спасибо.

  Здравствуйте! Подскажите как юридически правильно написать заявление на начисление штрафа 50% от задолженности по алиментам. Ответчик не платит алименты на двоих детей 4 года. И куда писать в суд или гос.исполнителю?

  Здравствуйте.
  Этот штраф начисляется гос.исполнителем. Поэтому обращайтесь в исполнительную службу.
  По суду вы можете насчитать пеню на задолженность по алиментам.

  Все об алиментах на ребенка в Украине: размер, порядок начисления, образец заявления

  Когда родители решают разорвать свои отношения, возникает вопрос: кто и как должен содержать ребенка или детей, родившихся в браке. Об этом позаботилось государство и на законодательном уровне установило определенные нормы, по которым производится расчет материального обеспечения из одного родителей. 8 июля некоторые акты были изменены и уточнены так, чтобы алименты на ребенка в Украине полностью защищали его права. Проживание родителей порознь не снимает ответственности ни с одного из них. Размер алиментов, на которые может претендовать несовершеннолетний, четко прописан в законе.

  Размер алиментов в Украине

  Правительство решило внести коррективы в некоторые нормативно-правовые акты Семейного кодекса Украины. Что изменилось:

  • данные выплаты – это собственность ребенка и только он имеет право распоряжаться ими.
  • Минимальная сумма обеспечения составляет не менее 50% от минимума, установленного законом для определенной возрастной категории.
  • их можно взыскать принудительно, без согласия второго родителя.

  Затягивать весь процесс, не приходить на заседания или проводить другие мероприятия, которые отстраняют время начала выплаты, не получится. Суд может принимать решения даже без присутствия обеих сторон.

  Если плательщик указывает один доход, а родитель, который воспитывает ребенка сможет доказать больший, то суд возьмет во внимание эту информацию для назначения суммы.

  При этом также учитывают:

  • Дорогостоящие покупки (цена которых больше 10 прожиточных минимумов);
  • Наличие депозитов, дорогих авто и недвижимости.

  Если раньше можно было переписать свое имущество на родственника, новую супругу или супруга для того, чтобы его нельзя было забрать в счет долга, то теперь такому «родителю» нужно отчитаться за все расходы.

  Ничто не должно мешать ребенку гармонично развиваться, а оба родителя должны этому способствовать. Отныне он может получать и самостоятельно распределять материальную выплату от родителя.

  Плательщик может получать доход нерегулярно. Еще одним отличием новых норм является то, что получатель вправе выбрать как ему начислять алименты:

  • фиксированной суммой;
  • долей от дохода.

  Как рассчитывается сумма алиментов на ребенка в Украине?

  На одного ребенка с плательщика вычитают 25% от дохода, алименты на двоих детей в Украине составляют – 33%, на троих и более – 50%. Максимальная сумма не должна превышать 10 минимумов, установленных законом на каждого ребенка.

  • АлексКредит: первый займ под 0% для студентов и не только
  • и это тоже хорошая компания, лидер рынка (и тоже первый займ 0%): Манивео
  • одна из лучших компаний по отзывам людей ТОП Кредит

  Минимальный размер алиментов в Украине

  До принятия Закона, через суд можно было взыскать на ребенка до 6 лет не меньше 1228 грн, старше 6 лет – 1351 грн.

  С 1 декабря прожиточный минимум будет равен 1492 (до 6 лет) и 1860 с (6 – 18 лет) грн. При назначении суммы учитывают также:

  • здоровье ребенка и потребность в лечении;
  • здоровье и потребность в лечении плательщика;
  • есть ли у плательщика другие дети, которые нуждаются в финансовой поддержке;
  • финансовые возможности первого родителя (с кем проживает ребенок).

  Для удобства минимальная сумма алиментов в Украине приведена в таблице:

  Алименты на двоих детей в Украине

  Поскольку алименты на двоих детей в Украине составляют – 33% от дохода, то итоговые минимальные значения приведены в таблице:

  Штраф при просрочке

  Плательщик может затребовать проверку органами опеки для ревизии целевого использования средств. Если будет доказано, что тот родитель, с которым проживает ребенок, использует средства не по назначению, то возможно уменьшение размера взыскания на ребенка.

  Плательщику рекомендуют пересылать деньги почтой или через банк, оставляя документальное подтверждение своих действий. Если в условленный период деньги не поступили и возникла задолженность, то получатель имеет полное право требовать неустойку в размере 1%. Но при всех этих изменениях, все так же остается проблематично заставить плательщика выполнить родительский долг.

  Многих родителей, которые воспитывают детей в одиночку, интересует до какого возраста платят алименты в Украине. Ребенок по закону имеет право получать финансовое обеспечение от второго родителя до 18 лет. Но, если ребенок учится и не имеет возможности обеспечивать себя самостоятельно, то имеет право продлить этот период до 23 лет.

  Как получить алименты на ребенка?

  Содержание ребенка – главная обязанность обоих родителей. Даже в тех случаях, когда они лишены родительских прав, от финансового обеспечения своего чада до его совершеннолетия они не освобождены. Также родители обязаны помогать своему ребенку до 23 лет, если он учится и осваивает профессию. Минимальные алименты в Украине равны 746 гривнам для детей младше шести и 930 грн до совершеннолетия ребенка.

  Установлена также верхняя планка для плательщика. С него не могут вычесть больше 10 установленных законом минимумов.

  Тем родителям, которые даже после расторжения брака могут спокойно поговорить и решить волнующие их вопросы, можно заключить соглашение у нотариуса. В нем прописывают все условия выплаты взыскания. Если родителям не удалось прийти к обоюдному единому решению, а второй из них не проявляет интереса к жизни ребенка, то у них одна дорога – в суд. Иск подает тот из бывших супругов, с кем остается жить ребенок.

  Женщины часто даже не догадываются куда им можно обратиться и как подать на алименты. Обратиться можно в суд по месту прописки или проживания того родителя, от которого будут начисляться взыскания на ребенка. Этим занимаются такие учреждения:

  • районный суд. Именно здесь помогают решить все вопросы, установить отцовство и рассматриваются результаты генетических экспертиз;
  • мировой. Тут присутствие обоих родителей совсем не обязательно, все процедуры проводятся по упрощенной схеме, составляется заявление на выдачу судебного приказа;
  • служба судебных приставов. Тут происходит оформление документа для взыскания, если место работы неизвестно.

  Чтобы зря не ходить, нужно собрать полный пакет документов:

  1. Указать адрес и наименование суда, в который было подано заявление.
  2. Полное имя того, с кого будут взыскаться выплаты.
  3. Адрес фактического проживания каждого из бывших супругов, их номера телефонов.
  4. Все требования получателя и обоснования к ним.
  5. Предоставление доказательств.
  6. Список всех прилагаемых документов.
  7. Требуемая сумма с предполагаемого плательщика.

  Образец заявления на алименты в Украине

  Образец искового заявления о взыскании алиментов Украина:

  К заявлению прилагают следующие документы:

  1. Копии свидетельств о браке, разводе, рождении на каждого из детей.
  2. Нужно сделать копию паспорта с теми страницами, где указано место прописки и регистрация брака.
  3. Также нужно предоставить копию паспорта и идентификационного кода обоих родителей.
  4. Предоставить документы о доходах обеих сторон.
  5. Справка о фактическом месте проживания того родителя, с которого будут взыскивать алименты.

  Оплачивается судебный сбор в сумме 320 грн. Образец заявления на алименты Украина предоставляют по месту подачи. Иногда может потребоваться дополнительная информация о ребенке и том родителе, с которым он будет проживать.

  Какие сюрпризы ждут истца на суде:

  • Для начала нужно доказать тот очевидный факт, что ребенок нуждается в определенном количестве денег для его содержания и развития. Именно в этой части процесса суд решает не завышены ли требования того родителя, с кем будет жить ребенок.
  • Зачастую требуемые суммы назначаются с особ, которые ведут предпринимательскую деятельность или трудоустроены неофициально.
  • Иногда мужья выплачивают алименты еще и на жену, если ребенку нет трех лет, и она не может сама себя обеспечивать.

  До какого возраста платят алименты в Украине?

  До какого момента должны выплачиваться алименты и возможно ли продлить период выплат? Ребенок имеет право получать от родителя, который с ним не проживает, помощь до 23 лет в таких случаях:

  • Ребенок продолжает учебу;
  • Ему нужна материальная поддержка;
  • У отца/матери есть возможность помогать.

  Алименты после 18 лет в Украине

  Т.е., алименты после 18 лет продолжают выплачиваться. До 23 лет. Но может быть и исключение. Так, алименты после 18 лет в Украине прекращаются если:

  • Ребенку исполнилось 23 года.
  • Он закончил или прекратил учебу.

  Заявление на взыскание материального обеспечения на ребенка после 18 лет такое же, как и до 18. минимальный размер алиментов в Украине присуждается в форме % от дохода или в фиксированной сумме. В этом случае так же учитываются финансовые возможности партнера того родителя, с кем живет ребенок.

  Исковое заявление на алименты в Украине может подать как родитель, обеспечивающий ребенка так и сам несовершеннолетний. Распорядителем финансов является сам ребенок и нецелевая трата денег может повлечь понижение суммы выплат или даже лишение родительских прав того, кто воспитывает несовершеннолетнего.

  Также заявление на алименты (образец) можно скачать в интернете и заполнить дома в спокойной обстановке.

  Алименты в браке

  Для того, чтобы получать такие выплаты, женщине не обязательно разводиться с мужем. Бывают случаи, когда развод по каким-либо причинам невозможен, отец умышленно не содержит ребенка, а мать, в силу того, что присматривает за малышом, не может обеспечивать себя, совершенно законно может претендовать на финансовую поддержку. Подать на алименты в браке возможно в районный суд или по месту проживания фактического мужа.

  • кредит без процентов выдают, в основном на срок до 10 дней, уже 8 финансовых компаний;
  • кредит безработным в Украине предлагают около 30-ти компаний, подробности по ссылке;
  • для оформления микрозайма онлайн на карту нужны всего лишь: карта, онлайн (доступ в интернет), паспорт и ИНН

  Минимальная сумма алиментов в Украине положена и тем детям, родители которых не состояли в официальном браке. Главным фактором здесь является в свидетельстве о рождении ребенка в графе «Отец» указан ответчик.

  Отказ от алиментов

  Отказаться от финансового содержания ребенка родители не имеют никакого законного права. Деньги предназначены для ребенка, поэтому такой отказ – грубое нарушение. Многие родители разводятся и не хотят иметь ничего общего, поэтому они подписывают соглашение, что никто никому ничего не должен.

  Более законным может послужить отказ в случаях:

  • Когда родитель переписал квартиру на несовершенного наследника.
  • Заплатил крупную сумму денег родителю, который занимается воспитанием.

  Практически невозможно отказаться от выплат:

  • Назначенных судом;
  • Изымаемых приставами;
  • Если успели заключить соглашение о взыскании.

  Даже если отказ оформлен «официально», получатель в любой момент может потребовать выплаты. Это же имеет право сделать и сам ребенок по достижению им 18 лет. Наличие соглашений и расписок не влияют на ситуацию.

  Расчёт алиментов на детей в 2018 году будет проводиться соответственно с конституционными и законодательными правами ребенка. Какой размер и какая сумма содержания зависит от многих факторов. Престарелые родители, которые не в состоянии обеспечивать себя финансово, а дети не спешат этого делать, могут воспользоваться правом оформления финансовой помощи на родителей. Ее будут вычитать с ребенка, которого они в свое время вырастили.

  Итак, как рассчитать размер алиментов на ребенка, поможет простая формула: 1 ребенок – 25%, 2 ребенка – 33%, 3 ребенка – 50% от дохода платящего родителя.

  На все дополнительные требования стоит предоставить соответствующие документы. Но во всей этой погоне, спорах и выяснениях, не стоит забывать о том, что ребенок нуждается в тепле и ласке обоих родителей, где бы они ни проживали.