Ст 159 субъект

Хозяйственный кодекс Украины
Статья 159. Правомочия субъектов хозяйствования относительно коммерческого наименования

1. Предприятие — юридическое лицо или гражданин-предприниматель может иметь коммерческое наименование.

Гражданин-предприниматель имеет право заявить как коммерческое наименование свою фамилию или имя.

2. Ведомости о коммерческом наименовании субъекта хозяйствование вносятся за его представлением к реестрам, порядок ведения которых устанавливается законом. Предприятие, коммерческое наименование которого было включено в реестр раньше, имеет приоритетное право защиты перед любым другим субъектом, тождественное коммерческое наименование которого включено в реестр позднее.

3. Правовой охране подлежит как полное, так и сокращенное коммерческое наименование субъекта хозяйствования, если оно фактически используется ним в хозяйственном обороте.

4. В случае если коммерческое наименование субъекта хозяйствование есть элементом его торговой марки, то осуществляется правовая охрана и коммерческого наименования, и торговой марки.

5. Лицо, которое использует чужое коммерческое наименование, на требование его собственника обязанная прекратить такое использование и возместить причиненные убытки.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

Предметом мошенничества может быть как само имущество так и право на него (например, долговое обязательство, завещание и т.п.)

Сущность указанных в диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ способов состоит в том, что потерпевший сам передает мошеннику имущество или право на него, полагая, что тот действует правомерно.

Использование виновным подложных документов охватывается составом мошенничества.

Использование доверия детей и невменяемых в целях завладения имуществом следует рассматривать как кражу, а не мошенничество, поскольку такие лица не способны осознавать происходящее.

Мошенничество считается оконченным с момента завладения чужим имуществом или правом на чужое имущество. Случаи обмана или злоупотребления доверием, не завершившиеся завладением имуществом или получением права на имущество, признаются покушением на мошенничество.

Субъектом мошенничества могут быть вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста.

Субъективная сторона предполагает наличие прямого умысла.

В ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ указываются квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления, которые значительно усиливают ответственность лица за содеянное. К ним законодатель относит совершение мошенничества: группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2); лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3); совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4).

Указанные квалифицирующие признаки и особо квалифицирующие в основном совпадают с соответствующими признаками, предусмотренными в ст. 158 УК РФ.

Ст 159 субъект

Порушення правил торгівлі на ринках – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:

Об’єктом правопорушення є суспільні відносини у сфері торгівельної діяльності. Правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку ринків усіх форм власності, організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог податкового законодавства. Ринок — це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій.

Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форм власності (далі — продавці). Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїзної частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення громадського транспорту загального користування, підземні чи наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок та під’їздів, телефонний зв’язок, радіовузол або гучномовець на ринках з кількістю торговельних місць більше 250, електро- та водопостачання, водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів і сміття тощо. Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й негативно впливати на умови проживання населення. Вхід на ринки безплатний.

На торговельному місці продавця (юридичної особи) установлюється табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і номера телефону суб’єкта підприємницької діяльності, що організував торгівлю, прізвища, імені та по батькові продавця та розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. На торговельному місці продавця (фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвища, імені, по батькові його продавця, а також розміщується копія патенту за фіксованим розміром податку чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку та копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Продавець повинен мати при собі: документи про сплату ринкового збору та послуг ринку; належно оформлену особисту медичну книжку в разі продажу продовольчих товарів (для суб’єктів підприємницької діяльності); копії документів, що підтверджують якість та безпеку продукції та товарів; у разі реалізації тропічних плодів — копії документів, що підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю; висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження.

Продавцям (фізичним особам, які не є суб’єктами підприємницької діяльності) забороняється використовувати власний санітарний та спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки. Продавці (суб’єкти підприємницької діяльності) можуть мати свій санітарний чи інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному стані, мати повірочне тавро територіального органу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та проходити періодичну повірку в установленому порядку. Суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують власний санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки, несуть персональну відповідальність за його відповідність санітарним та технічним нормам. Продавці повинні дотримуватися Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затверджених наказом Держстандарту України від 24.12.2001 р. № 633.

Усі продавці зобов’язані надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою, їм забороняється палити, розпивати спиртні напої. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку.

На вимогу покупців продавці зобов’язані пред’явити їм висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам.

Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені на видному для покупців місці. Продавці (суб’єкти підприємницької діяльності) повинні позначати ціни товарів на ярликах цін (цінниках), клейких стрічках або іншим способом.

На вимогу покупця продавець (суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, в якому зазначаються: найменування суб’єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис. Якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від продавця (суб’єкта підприємницької діяльності) задоволення своїх вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів». У разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження продавцем, який не є суб’єктом підприємницької діяльності, покупець має право замінити товар на якісний, повернути його продавцю і одержати назад сплачені гроші або вимагати зниження ціни.

Усі працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає санітарним вимогам, а контролери повинні мати нагрудну табличку або спеціальну пов’язку на рукаві. Працівники, які безпосередньо продають або надають послуги з продажу продовольчих товарів (продавці, рубачі м’яса та інші), підлягають обов’язковому медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки встановленого зразка. Особи, які не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.

Ринок повинен мати зареєстрований санітарний журнал установленої форми, Книгу відгуків і пропозицій, яка має міститися у приміщенні адміністрації ринку на видному і доступному місці.

Порушення цих, а також інших, встановлених Правилами торгівлі на ринках, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105, вимог і є об’єктивною стороною правопорушення, передбаченого коментованою статтею.

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб’єктами правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.

Мошенничество

Мошенничество (ст. 159 УК). Объект преступления — отноше­ния определенной формы собственности. Предмет — чужое иму­щество или право на чужое имущество.

Объективная сторона мошенничества состоит в хищении чу­жого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Закон называет два способа совершения мошенничества: обман и злоупотребление доверием. Обман представляет собой сознатель­ное введение кого-либо в заблуждение. Он может быть активным и выступать в виде сообщения потерпевшему каких-либо ложных сведений и пассивным и выражаться в умолчании об истине, т.е. о тех обстоятельствах, которые необходимо было сообщить потер­певшему.

Формы обмана могут быть различными: устная, пись­менная, которая чаще всего выступает в виде предоставления по­терпевшему заведомо подложных документов, в получении чужо­го имущества по похищенному номерку или квитанции.

Обман может касаться предметов (например, когда горный хрусталь виновный выдает за бриллианты, зубной порошок — за героин, обычную воду — за лекарственный препарат и т.д.), собы­тий (например, сокрытие факта смерти ребенка с целью дальней­шего получения детского пособия), действий (например, обещание выполнить работу, приобрести товар для потерпевшего и др.), свойств лица (например, виновный выдает себя за представителя коммерческой организации, заключает «договор» и получает аванс, не намереваясь выполнять договорные обязательства) и т.д.

При злоупотреблении доверием мошенник использует довери­тельные отношения с потерпевшим для совершения хищения. В основе доверительных отношений, прежде всего, могут лежать договорные, служебные и иные юридические отношения.

Также доверие может возникать на почве родства, дружбы, знакомства. Злоупотребление доверием как способ мошенничества крайне редко встречается самостоятельно, чаще он сочетается с обманом.

Примерами мошенничества, совершенного путем злоупотребле­ния доверием, является, например, заказ обеда в ресторане без последующей его оплаты, получение имущества по договору быто­вого проката с намерением не возвращать его, передача родствен­нику ценного имущества на временное хранение, которое впослед­ствии не возвращается последними и обращается ими в свою поль­зу или пользу иных лиц и др.

Главной особенностью мошенничества как формы хищения яв­ляется то обстоятельство, что потерпевший, будучи введен в за­блуждение в результате обмана или доверяя виновному, сам добро­вольно передает ему имущество либо право на него, полагая, что последний имеет на это законное основание.

Мошенничество считается оконченным, когда виновный, изъяв чужое имущество или приобретя право на него, получил реальную возможность распорядиться изъятым или реализовать право на имущество.

Субъективная сторона мошенничества — вина в виде прямого умысла и корыстная цель. Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицированные виды мошенничества

К квалифицированным видам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК) относится совершение преступления:

а) группой лиц по предварительному сговору;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с причинением значительного ущерба гражданину.

Содержание большинства перечисленных обстоятельств рас­крывалось выше.

Субъектами мошенничества, совершаемого с ис­пользованием служебного положения, являются должностные лица, государственные или муниципальные служащие, лица, вы­полняющие управленческие функции в коммерческих и иных ор­ганизациях, а также служащие этих организаций, которые ис­пользуют при совершении мошенничества предоставленные им права и полномочия, что значительно облегчает процесс соверше­ния ими преступного посягательства.

К особо квалифицированным видам мошенничества относятся совершение его:

а) организованной группой;

б) в крупном размере;

в) лицом, ранее два или более раз судимым за хищение или вымогательство, — ч.3 ст. 159 УК (содержание этих признаков раскрывалось выше).

Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

Уголовный кодекс определяет мошенничество как деяние, связанное с хищением чужого имущества или приобретением права на такое имущество путем совершения обмана или злоупотребления доверием. В ст.159 УК РФ содержится общая норма о мошенничестве.

Объектом преступления являются общественные отношения, регламентирующие вопросы обеспечения права собственности, т.е. имущественные отношения в определении гражданского права. Предметом преступления является движимое и недвижимое чужое имущество, материальные ценности, безналичные деньги или ценные бумаги.

Объективная сторона состава преступления состоит в совершении одного из альтернативных действий: хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество. Хищение чужого имущества характеризуется его изъятием из владения чужого лица. Приобретение права на чужое имущество характеризуется совершением преступления не только в отношении движимого имущества, но и в отношении недвижимого имущества. Мошенничество имеет сложный, альтернативный состав. Способами совершения мошенничества считаются обман и злоупотребление доверием. Обман — это преднамеренное предоставление ложной информации, имеющее целью ввести в заблуждение какое — либо лицо. При квалификации мошенничества надо выявить обман в намерениях, который должен присутствовать на момент совершения деяния и выявить взаимосвязь между наступившими последствиями и совершенным обманом. Обман, по своей сути, практически всегда связан с злоупотреблением доверием, поскольку виновный всегда старается войти в доверие к потерпевшему перед тем как совершить его обман. Состав мошенничества материальный, деяние считается окончено в момент, когда чужое имущество незаконно перешло во владение к виновному (другим лицам) и имеется возможность по собственному желанию пользоваться и распоряжаться чужим имуществом.

Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в виде прямого умысла, поскольку виновный осознает, что путем обмана или злоупотребления доверием совершает незаконные действия в отношении чужого имущества, наносит ущерб потерпевшему и желает совершить такие действия. Субъект преступления по общий: вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. В случае совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ) субъект преступления будет специальным.

В ч.2 ст. 159 УК РФ содержатся квалифицирующие признаки состава преступления: мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с причинением значительного ущерба гражданину. Особо квалифицирующие признаки состава преступления содержатся в ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения или в крупном размере) и в ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По характеру эти признаки аналогичны рассмотренным нами ранее в ст. 158 УК РФ.

Использование служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ) подразумевает совершение преступления, которое возможно только при наличии у виновного определенных полномочий, входящих в круг его профессиональных обязанностей в силу, занимаемого виновным, должностного положения.

Мошенничество (ст. 159 УК).

Согласно закону, мошенничество образуют «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

Таким образом, в диспозиции ч. 1 ст. 159 речь идет о двух видах мошенничества. Если предметом первого вида мошенничества (хищения) является имущество как вещь (имущество в узком смысле), то предметом второго его вида выступает право на имущество (имущество в широком смысле).

Рассматриваемые виды мошенничества отличаются также по объективной стороне. В одном случае формой общественно опасного действия является хищение, в другом — приобретение.

Оба вида мошенничества совершаются с помощью обмана или злоупотребления доверием, выступающих самостоятельными способами преступления.

Обман — это ложь, неправда, введение в заблуждение, нарушение обещания.

Второй указанный в законе способ мошенничества — злоупотребление доверием — предполагает использование доверительных отношений, сложившихся с потерпевшим, для завладения чужим имуществом.

С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом: лицо осознавало, что совершает хищение чужого имущества или приобретает право на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, предвидело неизбежность причинения ущерба потерпевшему и желало его причинить.

Субъект мошенничества — вменяемое, достигшее 16 лет лицо.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества совпадают с теми из них, которые нами были рассмотрены применительно к краже. Определенной спецификой отличается мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Его субъектом может быть как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации (примечание 1 к ст. 201 УК), так и должностное лицо (примечания к ст. 285 УК).

Мошенничество — форма хищения, для которой характерны все основные признаки хищения. Сущность хищения заключается в противоправном, безвозмездном изъятии чужого имущества, его обращении в пользу виновного, а равно других лиц. Данные действия совершаются только с корыстной целью и обязаны причинить материальный ущерб собственнику или владельцу имущества.

Отличительная черта мошенничества — способы завладения чужим имуществом. Ими являются обман потерпевшего или злоупотребление его доверием. Владелец имущества, иное лицо, уполномоченный орган власти, будучи введенными в заблуждение субъектом преступления относительно истинных его намерений, передают имущество или право на него виновному, другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению ими права на него.

Обман — способ совершения хищения. Он заключается в сообщении потерпевшему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях. Обман, например, может выразиться в предоставлении фальсифицированного товара, использовании обманных приемов при расчетах за товары и услуги.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью особых доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Объект мошенничества совпадает с родовым объектом хищения, это общественные отношения, складывающиеся в сфере распределения и перераспределения материальных благ. Объективная сторона мошенничества заключается в завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество может быть совершено только в отношении дееспособного лица, которое по своей воле передает имущество либо право на него виновному. Обман недееспособного (малолетнего, душевнобольного) и получение от него имущества квалифицируется как кража.

Мошенничество признается оконченным с момента поступления похищаемого имущества в незаконное владение виновного или других лиц, когда они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Субъект — любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективна сторонапрямой, как правило, конкретизированный умысел.

Действия, состоящие в противоправном получении социальных выплат и пособий на основании чужих личных или иных документов (например, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении ребенка), квалифицируются как мошенничество при получении выплат (ст. 159.1 УК).

В случаях, когда указанные деяния сопряжены с неправомерным внедрением в чужую информационную систему или с иным неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации кредитных учреждений либо с созданием заведомо вредоносных программ для ЭВМ, внесением изменений в существующие программы, использованием или распространением вредоносных программ для ЭВМ, содеянное подлежит квалификации по ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации», а также, в зависимости от обстоятельств дела, по ст. ст. 272 или 273 УК, если в результате неправомерного доступа к компьютерной информации произошло уничтожение, блокирование, модификация либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

От мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или в пользу других лиц.

Квалифицирующие признаки:

Совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору признается деяние, осуществленное двумя и более лицами, заранее договорившимися о совместном совершении преступления (подробнее см. кража).

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. О значительности ущерба, причиненного хищением гражданину, свидетельствует важность, существенность последствий преступления как для самого потерпевшего, так и для его семьи (подробнее см. кража).

Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должность лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примеч. к ст. 285 УК, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примеч. к ст. 201 УК (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Мошенничество в крупном размере. Согласно п. 4 примеч. к ст. 158 таковым признается завладение чужим имуществом на сумму свыше 250 тыс. руб. (подробнее см. кража).

Следующим уровнем особой квалифицированности мошенничества является завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием: организованной группой; в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 159 статьи).

Мошенничество, совершенное организованной группой. Под организованной группой понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении (подробнее см.кража).

Мошенничество в особо крупном размере. Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества в особо крупном размере решается в соответствии с п. 4 примеч. к ст. 158 УК (подробнее см. кража).

Виды мошенничества:

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в области кредитных отношений. Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым объектом хищения — это общественные отношения, сложившиеся в сфере кредитования. При этом форма объективной стороны содеянного строго ограничена законодателем: совершение хищения путем предоставления заемщиком кредитору (банку) заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Субъект — любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторонапрямой, конкретизированный умысел. Законом предусмотрены как квалифицированный состав — мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, так и особо квалифицированные составы данного преступления: во-первых, деяния, совершенные с использованием виновными своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3); во-вторых, деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4). Применительно к квалифицирующим признакам — группа лиц по предварительному сговору, использование виновными своего служебного положения, организованной группой лиц.

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в сфере получения всевозможных выплат, к таковым относятся пособия, компенсации, субсидии и иные социальные выплаты, установленные законами и иными нормативными правовыми актами. Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым объектом хищения — это общественные отношения, сложившиеся в сфере социального обеспечения населения. При этом форма объективной стороны содеянного строго ограничена законодателем: представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, умолчание о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Заведомо ложные и (или) недостоверные сведения — действия по предоставлению любой информации, оговоренной регламентом назначения и получения выплат, официально переданной лицом, претендующим на выплаты, уполномоченному на их назначение и производство органу. Субъект — любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторонапрямой конкретизированный умысел. Законом предусмотрены как квалифицированный состав — мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, так и особо квалифицированные составы данного преступления: во-первых, деяния, совершенные с использованием виновными своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3); во-вторых, деяния совершенные организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4). Применительно к квалифицирующим признакам — группа лиц по предварительному сговору, использование виновными своего служебного положения, организованной группой лиц, крупный размер и особо крупный размер.

Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в сфере товарно-денежного оборота с использованием такого особого платежного средства, как платежная карта. Банковская платежная карта — пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким расчетным счетам в банке, используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет, а также снятия наличных. Объект анализируемого преступления — полностью совпадает с родовым объектом хищения — это общественные отношения, сложившиеся в сфере социального обеспечения. Форма объективной стороны содеянного строго ограничена законодателем: хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. . Субъект — любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона — прямой конкретизированный умысел. Законом предусмотрены как квалифицированный состав мошенничества с использованием платежных карт: совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2), так и особо квалифицированные составы данного преступления: во-первых, деяния, совершенные с использованием виновными своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3); во-вторых, деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4). Применительно к квалифицирующим признакам — причинение значительного ущерба гражданину, группа лиц по предварительному сговору, использование виновными своего служебного положения, организованной группой лиц, крупный размер и особо крупный размер.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в области предпринимательской деятельности. Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым объектом хищения — это общественные отношения, сложившиеся в сфере социального обеспечения населения. Объективная сторона данного вида квалифицированного мошенничества строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств». Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами. Субъект — любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона — прямой конкретизированный умысел. О наличии такого умысла, направленного на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, свидетельствует, в частности, то, что у лица, вступившего в договорные отношения, нет реальной возможности их исполнить, сокрытие им от контрагентов своего хозяйственно-финансового состояния. Законом предусмотрен как квалифицированный состав данного преступления — мошенничество в сфере предпринимательства в крупном размере (ч. 2); так и особо квалифицированный состав — совершение тех же действий в особо крупном размере (ч. 3).Применительно к квалифицирующим признакам — причинением значительного ущерба гражданину, группа лиц по предварительному сговору, использование виновными своего служебного положения, организованной группой лиц, крупный размер и особо крупный размер.

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в области страховых отношений — особого вида экономических отношений, включающих различные виды страховой деятельности (первичное страхование, перестрахование, сострахование). Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым объектом хищения — это общественные отношения, сложившиеся в сфере кредитования. При этом форма объективной стороны содеянного строго ограничена законодателем: хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу. Субъект — любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторонапрямой конкретизированный умысел. Законом предусмотрены как квалифицированный состав — мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительно ущерба гражданину (ч. 2), так и особо квалифицированные составы данного преступления: во-первых, деяния, совершенные с использованием виновными своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3); во-вторых, деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4). Применительно к квалифицирующим признакам — группа лиц по предварительному сговору, причинение значительного ущерба гражданину, использование виновными своего служебного положения, организованной группой лиц.

Дата добавления: 2015-09-04 ; просмотров: 1007 . Нарушение авторских прав