Ст 119 коап

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту

Пошкодження внутрішнього обладнання та стекол автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв — тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях — тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини щодо користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту. Вони регулюються Зако¬нами України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 176, Порядком і умовами організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21.01.1998 р. №21 та іншими нормативно-правовими актами.

Автомобільний транспортний засіб — це дорожній транспортний засіб, за допомогою якого здійснюється перевезення пасажирів і вантажів автомобільними дорогами чи виконання спеціальних робочих функцій. Послуги пасажирського автомобільного транспорту загального користування поділяються на автобусні, таксі та вантажопасажирські перевезення пасажирів та багажу. Автобусні перевезення — це переміщення людей і багажу за допомогою автобусів. Внутрішні перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування поділяються на: міські, приміські, міжміські внутрішньообласні, міжміські міжобласні. До міських належать перевезення за маршрутами в межах території населеного пункту (далі — міські маршрути). До приміських належать перевезення за маршрутами завдовжки до 50 кілометрів незалежно від адміністративно-територіального поділу, крім міських маршрутів. До міжміських внутрішньообласних належать перевезення за маршрутами, довжина яких перевищує 50 кілометрів і які проходять у межах території Автономної Республіки Крим, області. До міжміських міжобласних належать перевезення за маршрутами, довжина яких перевищує 50 кілометрів і які виходять за межі території Автономної Республіки Крим, області. Внутрішні перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування здійснюються у звичайному (основний вид перевезень) і експресному режимах руху та у режимі маршрутного таксі (додаткові види перевезень). Перевезення пасажирів у звичайному режимі руху здійснюється з дотриманням усіх зупинок, передбачених розкладом руху. Експресні перевезення пасажирів здійснюються із скороченням кількості зупинок та часу перевезення. Маршрутні таксі здійснюють перевезення пасажирів з обов’язковим наданням їм місць для сидіння та з висадкою і посадкою пасажирів на їх вимогу. Відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту пасажир не має права: під час руху відволікати увагу водія від керування автобусом; відчиняти двері автобуса до повної його зупинки; перешкоджати зачиненню дверей; здійснювати поїздку автобусом без оплати її вартості; робити виправлення у квитку і передавати його іншому пасажиру; перевозити багаж та ручну поклажу на сидінні; користуватись аварійним обладнанням автобуса без потреби; порушувати громадський порядок; палити в салоні автобуса.

Міський електричний транспорт — це складова єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів. Права та обов’язки пасажирів, порядок проїзду і його оплати визначаються Правилами користування міським електричним транспортом, які затверджуються у межах відповідних повноважень центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства і центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту і які повинні гарантувати пасажирам право на одержання: якісних і безпечних транспортних послуг; своєчасної та достовірної інформації стосовно транспортних послуг; компенсації згідно із законодавством заподіяної під час користування міським електричним транспортом шкоди.

Об’єктивна сторона правопорушення полягає у порушенні правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту шляхом: а) пошкодження внутрішнього обладнання та стекол автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв; б) викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв; в) куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях. Зазначені правопорушення передбачають наявність активних дій винних.

Суб’єктивна сторона правопорушення: у формі умислу або необережності.

Суб’єктом правопорушення, передбаченого коментованою статтею, може бути будь-яка особа, якій виповнилося 16 років. Крім того, суб’єктами правопорушення, передбаченого ч. 2 та 3 коментованої статті, може бути також водій транспортного засобу.

Административная ответственность за нарушение НЗ


Какие–же «казусы» могут получится в Вашей работе, если Ваша деятельность соприкасается, и зависит от работы налоговых органов? Самые распространенные налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена нормами КоАП РФ – это ст.15.5, ч.1 ст.15.6, ст.19.4 КоАП РФ, ст.15.11 КоАП РФ.
Давайте приведем примеры из жизни по каждой норме, заодно коснемся процедуры административного производства.

Рассмотрим первое, часто встречающее налоговое правонарушение по ст.126 НК РФ (ответственность организации), и вытекающая административная ответственность за данное правонарушение по ч.1 ст.15.6 КоАП РФ (ответственность руководителя организации).
Реальная история случилась в 2016 г. между ООО «Кактус» и налоговым органом.

И так, налоговики выставили требование обществу о предоставлении документов. В ответ на требование ООО «Кактус» принципиально попросила конкретнее указать ссылки на доки, которые требует налоговый орган. Налоговики не посчитали нужным уточнить требование, и в итоге, ООО «Кактус» документы не представило. Соответственно, налоговая наказала ООО по ст.126 НК РФ, а руководителя организации по ч.1 ст.15.6 КоАП РФ, составив при этом протокол об административном правонарушении. Постановление мирового судьи по ч.1 ст.15.6 КоАП РФ (на основании составленного налоговой протокола) руководитель обжаловать не соизволил, зато по ст. 126 НК РФ дело довел до суда. Из-за 10 000 руб. налоговой пришлось пройти все три арбитражных судебных инстанций. Но, тогда ООО потерпело фиаско. Но, тем не менее, для других организаций стало понятно, что к требованию, выставленному инспекцией можно «придраться». Не так указали документы, не уточнили, можно еще раз уточнить периоды, попросить указать номера договоров, номера счетов-фактур, высказать письменно, что обществу не нравиться то, что в требовании нет конкретики и т.д. Практика складывается различными способами. В данном случае проиграл плательщик, но есть и другие результаты судов. Требования выставляются, порой, беспорядочно, поэтому всегда имеется шанс их обжаловать. Почему-то налоговый орган зачастую, выставляя требование, не уточняя при этом конкретику запрашиваемых документов всегда уверен, что правота на его стороне. После этого случая одна из инспекций выставляя очередное требование стала взвешивать все «за» и «против».

Также, зачастую, за непредставление налоговой декларации налоговый орган не разбираясь в деталях смело наказывает налогоплательщика(организацию) по ст.119 НК РФ, при этом незамедлительно составляя протокол об административном правонарушении по ст. 15.5 КоАП РФ в отношении руководителя организации.

И вот какой случай однажды произошел. Плательщик смог доказать, что не предоставление декларации по ТКС случилось не по его вине. Вина легла на оператора связи, сам плательщик не пострадал. Некоторые инспекции придерживаются той позиции, что в любом случае виноват плательщик. Наш случай обернулся победой плательщика. В отношении организации была применена ст.119 НК РФ, а вот наказать руководителя организации по ст.15.5 КоАП РФ налоговой не удалось. Протокол был составлен, но когда протокол стал рассматривать мировой судья, налогоплательщик пояснил, что оператор допустил техническую ошибку при отправлении его декларации (неверно была указана дата на доверенности, и на момент представления декларации оператором срок ее действия, якобы истек). При рассмотрении протокола руководитель доказал, что вины его в данном случае нет, установлена вина оператора, и мировой судья определил, что вины руководителя нет. Поэтому, руководитель смог отбить привлечение по ст.15.5 КоАП РФ. Налоговая инспекция потерпела поражение. Лицо осталось не привлечено к административной ответственности.

Следующий случай, также, неожиданно обернулся «боком» для налогового органа. Рассматривая дела, мировые судьи уверенно выносят постановления по ст.19.4 КоАП РФ в пользу инспекции. Плательщик, уперто, у мирового судьи стал доказывать свою невиновность. А дело было так. Инспекция отправила плательщику Петрову уведомление о вызове на комиссию по легализации налогооблагаемой базы по налогу на доходы физ.лиц заказным письмом, согласно положениям НК РФ. Он не явился. Инспекция, как обычно, составила протокол об админ. правонарушении, отправила его мировому судье, и успокоилась. Но плательщик стал добиваться своей правоты. Вопрос в суде встал, почему инспекция отправила уведомление заказным письмом без уведомления. Инспектор пояснил, что руководствовался положениями НК РФ. Петров пояснял в суде, что требуется уведомление, и что налоговая не убедилась получил ли плательщик заказное письмо, или нет. В итоге плательщик одержал победу. Случай один из немногих, но тем не менее у каждого приглашенного на комиссию имеется шанс попробовать доказать свою правду. Хотя бы начать с того, почему инспекция отправляет уведомления на комиссии заказным письмом без уведомления, т.е. не убеждаясь в том, получил письмо плательщик, или нет, начинает привлекать руководителей к административной ответственности.

Перечисленные нарушения носят, вроде как, не очень серьезную административную ответственность, больше-неприятную. Ну, а если коснуться нарушения, а точнее, грубого нарушения организацией бухучета, (ст.15.11 КоАП РФ), то дело может оказаться, гораздо серьезнее.

И так, давайте по порядку. Некоторые руководители организаций пытаются увеличить свое присутствие на рынке, в том числе из-за слабости конкурентов, кто-то предпринимает успешные усилия по развитию новых направлений бизнеса кто-то внедряет новые технологии и т.д. При этом часто встречаются случаи таких руководителей по грубому нарушению требований к бухгалтерскому учету, в том числе и бухгалтерской отчетности.
Мировые судьи разных регионов по-разному применяют ФЗ№402»О бухучете». В таких городах как Москва, и г.Санкт-Петербург мировые судьи придерживаются той позиции, что привлечен должен быть при нарушении правил бухучета не руководитель, а бухгалтер (ну, если таковой имеется в штате). В более мелких городах мировые судьи смело выносят постановления по ст.15.11 КоАП РФ в отношении руководителей юр. лица. Если все-таки привлечен был руководитель, и случилось повторное привлечение по той-же статье, то рекомендую дочитать статью до конца.

На сегодняшний день введена ответственность за повторное нарушение по ст.15.11 КоАП РФ. Таковыми являются нарушение, совершенное за период, когда лицо считается подвергнутым наказанию за однородное административное правонарушение (п.2 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ). Речь идет о периоде, когда прежде вынесенное постановление о назначении административного наказания вступило в силу, но со дня окончания исполнения данного постановления не истек год. (ст.4.6 КоАП РФ). За повторное грубое нарушение правил бухучета установлен штраф в двойном размере от 10 000 до 20 000 руб. Причем в качестве альтернативы штрафу предусмотрена дисквалификация должностного лица.

Дисквалификация заключается среди прочего в лишении физического лица занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством. Такой вид наказания назначается судьей (ч.1 ст.3.11 КоАП РФ).

Таким образом дисквалификация применима только к руководителю организации как лицу, осуществляющему организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица (ч.3 ст.3.11 КоАП РФ). Иными словами, за повторное грубое нарушение правил бухучета руководитель организации, сам того не ожидая, может лишиться должности.

Если такое, все-таки, случиться некоторые «руководители-оптимисты» думают: «Да ну и что, открою другое ЮЛ, пока я здесь дисквалифицирован, и проблема решена». Но НЕТ! На сайте налоговой службы имеется электронная база, где четко прослеживается кто и на какой срок дисквалифицирован. В Письме ФНС России от 13.02.2014г. № СА-4-14/2279 «О размещении реестра дисквалифицированных лиц на сайте ФНС России в сети интернет» указано, что во исполнение положений ст.32.11 КоАП РФ создан новый электронный сервис «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц», который размещен на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Электронные сервисы» (подраздел «Проверь себя и контрагента») с предоставлением доступа в подразделе «Реестр дисквалифицированных лиц». Сервис предоставляет любому заинтересованному лицу возможность просмотра сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, поиска дисквалифицированного лица по определенным реквизитам, а также получения информации из реестра в электронной форме. Заинтересованные лица вправе получить за плату сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, в виде выписки о конкретном дисквалифицированном лице либо справки об отсутствии запрашиваемой информации.
Поэтому, если Вы все-таки решите зарегистрировать новое ЮЛ, то сразу скажу шансов у Вас нет. Инспектор откажет Вам в регистрации нового ООО, пока не пройдет срок дисквалификации.

Срок административной дисквалификации устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. Т.е. при рассмотрении данной категории дел суд руководствуется общими правилами назначения наказания, в том числе с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств.
С момента вступления в законную силу решения суда о дисквалификации, руководитель организации обязан немедленно прекратить управление организацией. Также подобная обязанность возникает у работодателя на основании ст.3.2 КоАП РФ,

Если директор, несмотря на дисквалификацию, продолжит руководить организацией и об этом станет известно, в частности, органам полиции или прокурору (например, в ходе прокурорской проверки), то суд может оштрафовать директора на 5000 руб., а организацию на сумму до 100 000 руб.

Заключенные и подписанные договоры дисквалифицированным директором, являются сделками заключенными лицом без полномочий, а договор считается не заключенным.
Следует обратить внимание, что дисквалифицированному директору ничего не мешает действовать в интересах общества (например, представлять интересы в госорганах) по доверенности, выданной новым руководителем фирмы.

Помимо нарушения правил бухучета, за какие нарушения еще может быть применена дисквалификация?
— предоставление заведомо ложных сведений, в том числе при регистрации ЮЛ,
-повторное нарушение трудового законодательства, в т.ч. прав трудящихся,
-нарушения порядка раскрытия информации.

На практике данных нарушений, и, соответственно, административных наказаний получается не много, и чаще всего мировые судьи (в основном это касается больших городов) ссылаясь при вынесении постановлений на ФЗ №402 «О бухучете», считают что наказывать, в данном случае, нужно не руководителя организации, а, именно, бухгалтера. Хотя, вопрос, кажется, и спорный, если внимательно заострить внимание на ФЗ №402 «О бухгалтерском учете». Если все-таки ЮЛ с руководителем (настоящим, либо номинальным), то можно подстраховаться и принять в штат бухгалтера с прописанием ему должностной инструкции, где четко оговорить, обязанности ведения бухгалтером бухотчетности и бух учета, порядок сдачи отчетности в налоговые органы. И поверьте, в будущем, если все-таки такие нарушения будут, руководитель ответственности, скорее всего, не понесет. Т.к. обязанности будут возложены на бухгалтера, соответственно, ответственность за грубое нарушение правил бухучета понесет бухгалтер.

Громадська безпека

01.01.2015 о 12 год. 15 хв. поблизу буд. 16 по вул. Соборній в м. Хмельницькому гр. Іванов Іван Іванович в належному йому автомобілі «Шкода Октавіа», д/н ВХ 0001 ВА перевозив пластикову ємність з речовиною рожевого кольору, яка згідно висновку експерта № 163Д/618 від 26.01.2015, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон у невеликих розмірах, а саме 0,003792 г.

01.01.2015 близько 20 год. 20 хв. перебуваючи в дворі буд. 9 по вул. Пушкіна в м. Хмельницькому зберігав при собі, а саме в правій кишені куртки, подрібнену речовину зеленого кольору, рослинного походження. Згідно висновку експерта № 446 від 12.01.2015 дана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою 0,026 грам, що є невеликим розміром.

ч. 1 Стаття 44 КУпАП – складається лише на підставі висновку експерта.

20.10.2015 о 19 год. 50 хв. гр. Іванов Іван Іванович, перебуваючи у магазині «Вопак», що по вул. Прибузькій, 32 в м. Хмельницькому, таємно викрав з полиці магазину екстрачорний шоколад марки «Корона» в кількості 3-х штук, вартістю 29 грн. 99 коп. кожна, на загальну суму 89 грн. 97 коп.

Для кваліфікації за Стаття 51 КУпАП вартість викраденого майна на даний час не повинна перевищувати 160 грн. У випадку, коли майно викрадено з магазину, супермаркету тощо, його вартістю є ціна, за яку магазин її придбав (одним з підтверджуючих документів може бути накладна на товар), а не та ціна, за якою здійснюється реалізація. До матеріалів справи додається документ, який підтверджує вартість викраденого (наприклад, відношення / лист підприємства). Крім того, слід звертати увагу на наявність відеозапису камер спостереження, при можливості долучати до матеріалів справи цей запис.

10.08.2015 об 11 год. 00 хв. в ході проведення огляду присадибної ділянки № 3/1 по пров. Шестаковича в м. Хмельницькому виявлено, що гр. Іванов Іван Іванович незаконно вирощував 17 рослини, які згідно висновку експерта № 727 від 17 липня 2015 р. відносяться до рослин виду «мак снотворний».

Протокол складається лише на підставі висновку експерта. В поясненнях вказується, що особа умисно здійснила посів та/або вирощувала снотворний мак чи коноплю, розписуються дії особи щодо вирощування (наприклад, здійснювала підлив), оскільки трапляються випадки, коли особа пояснює, що відбувся самосів рослини. Обов’язково зазначається кількість рослин, які вирощувалися.

01.01.2015 у період часу з 11:30 год. до 12:00 год. гр. Іванов Іван Іванович здійснив самовільний проїзд від Стаття Гречани до Стаття Хмельницький у вантажному поїзді №6777, порушивши своїми діями п. 3.8 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

01.01.2015 о 00:00 год. гр. Іванов Іван Іванович на посадковій платформі вокзалу Стаття Хмельницький здійснив посадку у 8 К вагон нічного пасажирського поїзду №81 сполученням «Ужгород-Київ» під час його руху, чим порушив п. 3.5 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

01.01.2015 у період часу з 11:30 год. до 12:00 год. на перегоні між Стаття Хмельницький та Стаття Гречани гр. Іванов Іван Іванович здійснив проїзд на даху 5 вагону регіонального поїзду №78 сполученням «Хмельницький-Тернопіль», порушивши своїми діями п. 3.4 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

01.01.2015 о 12:00 год. на перегоні між Стаття Хмельницький та Стаття Гречани гр. Іванов Іван Іванович здійснив самовільне без потреби зупинення приміського поїзду №315 сполученням «Жмеринка-Гречани» шляхом приведення в дію «стоп-крану», чим порушив п. 3.18 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

01.01.2015 о 12:00 год. на 2005 км. ПК7 на перегоні між Стаття Хмельницький та Стаття Гречани гр. Іванов Іван Іванович пошкодив залізничну колію шляхом її надпилу.

01.01.2015 о 00:00 год. гр. Іванов Іван Іванович, перебуваючи на 21 місці у купе 8 К вагону нічного пасажирського поїзду №81 сполученням «Ужгород-Київ» на Стаття Хмельницький викинув пакет зі сміттям із вікна поїзду, чим порушив п. 3.4 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

01.01.2015 о 15:00 год. гр. Іванов Іван Іванович на вокзалі станції Хмельницький здійснив прохід через колії поза межами перехідного майданчику, чим порушив п. 2.5 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

01.01.2015 о 15:00 год. на 2005 км. ПК7 на перегоні між Стаття Хмельницький та Стаття Гречани гр. Іванов Іван Іванович здійснив перегін 5 корів через залізничні колії, чим порушив п. 7.7 Д Правил дорожнього руху.

01.01.2015 о 15:00 год. на 2005 км. ПК7 на перегоні між Стаття Хмельницький та Стаття Гречани гр. Іванов Іван Іванович підклав на залізничну колію порожню скляну пляшку, ємністю 0,5 л, чим порушив п. 2.15 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

Суспільні відносини в сфері залізничного транспорту регламентуються Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 №1196 та Правилами безпеки громадян на залізничному транспорті України, затвердженими Наказом
Мінтрансу України від 19.02.1998 № 54.
При складанні протоколу або винесенні постанови обов’язково вказується місце вчинення правопорушення. Такими місцями можуть бути вагони, вокзали станцій, платформи і т.д. На перегонах місце визначається кілометрами і пікетами (ПК). Для інформації:
Вагони пасажирські — вагони, призначені для перевезення пасажирів. До числа цих вагонів належать також багажні, вагони-ресторани, службово-технічні (службові, у тому числі вагони-салони, клуби, санітарні, випробувальні та вимірювальні, лабораторії, автомобілевози та інші вагони пасажирського типу зі спеціальним обладнанням).
Вагон штабний — вагон для перевезення пасажирів, де знаходиться робоче купе начальника поїзда та купе інших працівників, що забезпечують технічне обслуговування поїзда, обладнаний радіостанцією, радіовузлом або іншими засобами зв’язку з провідниками вагонів поїзда та машиністом локомотива.
Вокзал — комплекс спеціальних споруд, приміщень, обладнання, призначений для тимчасового перебування пасажирів та їх обслуговування, надання пасажирам платних та безплатних послуг, у тому числі реалізації продуктів харчування, промислових та супутніх товарів, друкованої продукції та розміщення обслуговувального персоналу. До складу цього комплексу входять:
посадкові платформи,
пішохідні тунелі та мости,
переходи через залізничні колії,
багажні приміщення,
частина прилеглої до споруди привокзальної площі.
Перон — наближена до залізничних колій частина території вокзалу, на якій провадяться посадка та висадка пасажирів, завантаження та розвантаження багажних, поштових вагонів.
Платформа — рівний підвищений майданчик, збудований згідно з нормами будівництва, біля якого зупиняється поїзд для здійснення посадки та висадки пасажирів.
Класифікація пасажирських поїздів передбачає курсування денних поїздів:
Інтерсіті + (ІС+),
Інтерсіті (ІС),
регіональний експрес (РЕ),
регіональний поїзд (Р),
приміський поїзд (П),
міський поїзд (М);
та нічних поїздів:
нічний експрес (НЕ),
нічний швидкий (НШ),
нічний пасажирський (НП).
Перевезення пасажирів здійснюється між усіма залізничними станціями, відкритими для посадки, висадки пасажирів, за розкладом руху пасажирських поїздів, у категоріях вагонів:
а) 1, 2, 3 класів — з відкритими та закритими купе з місцями для сидіння;
б) загальні сидячі — з відкритими купе з місцями для сидіння;
в) плацкартні — з відкритими купе з місцями для лежання;
г) купейні — з окремими чотиримісними купе з місцями для лежання;
ґ) м’які — з окремими двомісними «СВ» та тримісними купе з місцями для лежання.
Категорія, номер поїзда з’ясовується у диспетчера вокзалу. Вантажні поїзді на табло вокзалу не висвітлюються, однак рухаються за встановленими маршрутами та розкладом руху, мають свої номери (номер уточнюється у диспетчера вокзалу). Для інформації:
32.27. Пасажир видаляється з поїзда в таких випадках:
а) якщо пасажир перебуває в явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів. Видалення такого пасажира провадиться провідником вагона або особами, які здійснюють контроль, а в разі виявлення опору і непокори — працівником міліції;
б) якщо пасажир перебуває в стані захворювання та потребує медичної допомоги. У цьому разі пасажира з його речами видаляють з поїзда на найближчій станції з медичним закладом за обов’язкової участі медичного персоналу;
в) при виявленні перевезення пасажиром заборонених до перевезення предметів та речовин.

01.01.2015 о 00:00 год. гр. Іванов Іван Іванович, перебуваючи на 21 місці у купе 8 К вагону нічного пасажирського поїзду №81 сполученням «Ужгород-Київ» на Стаття Хмельницький, зіпсував оббивку сидіння місця 20 шляхом її порізу, чим порушив п. 3.22 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

01.01.2015 о 15:00 год. на 2005 км. ПК7 на перегоні між Стаття Хмельницький та Стаття Гречани гр. Іванов Іван Іванович підклав на залізничну колію порожню скляну пляшку, ємністю 0,5 л, чим порушив п. 2.15 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

Суспільні відносини в сфері залізничного транспорту регламентуються Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 №1196 та Правилами безпеки громадян на залізничному транспорті України, затвердженими Наказом
Мінтрансу України від 19.02.1998 № 54.
При складанні протоколу або винесенні постанови обов’язково вказується місце вчинення правопорушення. Такими місцями можуть бути вагони, вокзали станцій, платформи і т.д. На перегонах місце визначається кілометрами і пікетами (ПК). Для інформації:
Вагони пасажирські — вагони, призначені для перевезення пасажирів. До числа цих вагонів належать також багажні, вагони-ресторани, службово-технічні (службові, у тому числі вагони-салони, клуби, санітарні, випробувальні та вимірювальні, лабораторії, автомобілевози та інші вагони пасажирського типу зі спеціальним обладнанням).
Вагон штабний — вагон для перевезення пасажирів, де знаходиться робоче купе начальника поїзда та купе інших працівників, що забезпечують технічне обслуговування поїзда, обладнаний радіостанцією, радіовузлом або іншими засобами зв’язку з провідниками вагонів поїзда та машиністом локомотива.
Вокзал — комплекс спеціальних споруд, приміщень, обладнання, призначений для тимчасового перебування пасажирів та їх обслуговування, надання пасажирам платних та безплатних послуг, у тому числі реалізації продуктів харчування, промислових та супутніх товарів, друкованої продукції та розміщення обслуговувального персоналу. До складу цього комплексу входять:
посадкові платформи,
пішохідні тунелі та мости,
переходи через залізничні колії,
багажні приміщення,
частина прилеглої до споруди привокзальної площі.
Перон — наближена до залізничних колій частина території вокзалу, на якій провадяться посадка та висадка пасажирів, завантаження та розвантаження багажних, поштових вагонів.
Платформа — рівний підвищений майданчик, збудований згідно з нормами будівництва, біля якого зупиняється поїзд для здійснення посадки та висадки пасажирів.
Класифікація пасажирських поїздів передбачає курсування денних поїздів:
Інтерсіті + (ІС+),
Інтерсіті (ІС),
регіональний експрес (РЕ),
регіональний поїзд (Р),
приміський поїзд (П),
міський поїзд (М);
та нічних поїздів:
нічний експрес (НЕ),
нічний швидкий (НШ),
нічний пасажирський (НП).
Перевезення пасажирів здійснюється між усіма залізничними станціями, відкритими для посадки, висадки пасажирів, за розкладом руху пасажирських поїздів, у категоріях вагонів:
а) 1, 2, 3 класів — з відкритими та закритими купе з місцями для сидіння;
б) загальні сидячі — з відкритими купе з місцями для сидіння;
в) плацкартні — з відкритими купе з місцями для лежання;
г) купейні — з окремими чотиримісними купе з місцями для лежання;
ґ) м’які — з окремими двомісними «СВ» та тримісними купе з місцями для лежання.
Категорія, номер поїзда з’ясовується у диспетчера вокзалу. Вантажні поїзді на табло вокзалу не висвітлюються, однак рухаються за встановленими маршрутами та розкладом руху, мають свої номери (номер уточнюється у диспетчера вокзалу). Для інформації:
32.27. Пасажир видаляється з поїзда в таких випадках:
а) якщо пасажир перебуває в явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів. Видалення такого пасажира провадиться провідником вагона або особами, які здійснюють контроль, а в разі виявлення опору і непокори — працівником міліції;
б) якщо пасажир перебуває в стані захворювання та потребує медичної допомоги. У цьому разі пасажира з його речами видаляють з поїзда на найближчій станції з медичним закладом за обов’язкової участі медичного персоналу;
в) при виявленні перевезення пасажиром заборонених до перевезення предметів та речовин.

01.01.2015 о 00:00 год. гр. Іванов Іван Іванович, перебуваючи на 21 місці у купе 8 К вагону нічного пасажирського поїзду №81 сполученням «Ужгород-Київ» на Стаття Хмельницький, зіпсував оббивку сидіння місця 20 шляхом її порізу, чим порушив п. 3.22 Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

01.01.2015 о 00:00 год. гр. Іванов Іван Іванович у неробочому тамбурі 8 К вагону нічного пасажирського поїзду №81 сполученням «Ужгород-Київ» курив сигарети марки «Президент», чим порушив п. 7.17 Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Робочий тамбур розташований у стороні, де знаходиться купе провідника, неробочий – у протилежному кінці вагону.

01.01.2015 о 00:00 год. гр. Іванов Іван Іванович на зупинці громадського транспорту «Філармонія», що по вул. Камʼянецькій в м. Хмельницькому розбив камінцем заднє скло тролейбуса №115, що рухався за маршрутом №7 «Ракове-Катіон».

01.01.2015 о 00:00 год. гр. Іванов Іван Іванович, перебуваючи в маршрутному таксі «Богдан» д/н ВХ 0000ВА, що рухалось за маршрутом №35 «Озерна-Катіон», поблизу зупинки громадського транспорту «Торгівельний центр», що по вул. Камʼянецькій в м. Хмельницькому викинув з вікна порожню скляну пляшку, ємністю 0,5 л.

01.01.2015 о 00:00 год. по вул. Курчатова в м.Хмельницькому водій автобуса «ПАЗ» ВХ 0000ВА, що рухався за маршрутом «Хмельницький-Чорний Острів» гр. Іванов Іван Іванович, перебуваючи у вищевказаному автобусі, курив сигарети марки «Бонд».

01.01.2015 близько 15:00 год. в тролейбусі №11, що рухався за маршрутом «Озерна-Катіон», гр. Іванов Іван Іванович здійснив безквитковий проїзд від зупинки «Героїв Чорнобиля» до зупинки «Філармонія».

Відповідно до п. 33. Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1735 Безквитковий проїзд пасажира (несплата проїзду протягом однієї або більше зупинок або відсутність документа, що дає право на пільговий проїзд) тягне за собою адміністративну відповідальність згідно із законодавством. Відповідно до п. 160. Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 пасажирам автобуса (таксі) забороняється здійснювати поїздку без оплати її вартості або без пред’явлення посвідчення особи встановленого зразка (у разі наявності права на пільги щодо проїзду).

18.11.2015 близько 17 год. 30 хв. на дитячому майданчику в дворі буд. №16 по вул. Проскурівській в м. Хмельницькому гр. Іванов Іван Іванович викидав на землю лушпиння від насіння соняшника, чим порушив п. 3.3.1. Правил благоустрою території міста Хмельницького.

16.11.2015 о 15 год. 40 хв. гр. Іванов Іван Іванович на території свого домогосподарства, розташованого по вул. Яворницького, 18 в м. Хмельницькому спалював листя, чим порушив п. 3.3.8. Правил благоустрою території міста Хмельницького.

16.11.2015 о 15 год. 40 хв. гр. Іванова Тетяна Іванівна на зупинці громадського транспорту «Філармонія», що по вул. Камʼянецькій в м. Хмельницькому самовільно встановила рекламний стенд з метою розповсюдження продукції фірми «AVON», чим порушила п. 3.3.9. Правил благоустрою території міста Хмельницького.

Норма статті є бланкетною, тому посилання на пункт Правил благоустрою є обов’язковим!
5.1. На об’єктах благоустрою міста забороняється:
5.1.1. засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо;
5.1.2. вивозити і звалювати відходи, траву, гілля, деревину, листя, землю, сніг, кригу у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища;
5.1.3. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків у не визначених для цього місцях;
5.1.4. використовувати не за призначенням контейнери для збирання твердих побутових відходів;
5.1.5. очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях;
5.1.6. ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у не визначених для цього місцях, крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці;
5.1.7. заправляти, ремонтувати транспортні засоби і механізми, здійснювати заходи з догляду за ними на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах (луги, галявини тощо) міста та паркувати на них транспортні засоби;
5.1.8. залишати транспортні та інші самохідні засоби, машини і механізми на міжквартальних проїздах або переобладнувати проїзди у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, газонах, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо;
5.1.9. проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера), виданого в установленому порядку;
5.1.10. влаштовувати городи на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, пошкоджувати або знищувати газони, знищувати дерева, кущі тощо;
5.1.11. розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у не визначених для цього місцях;
5.1.12. робити написи, малюнки та подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, пам’ятниках та інших елементах благоустрою;
5.1.13. самовільно встановлювати рекламоносії, різноманітні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, стаціонарні малі архітектурні форми, технічні пристрої та технічні елементи, лінійні споруди та антенно-фідерні системи;
5.1.14. встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;
5.1.15. порушувати режим, встановлений для водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів, об’єктів природно-заповідного фонду;
5.1.16. захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;
5.1.17. захаращувати балкони, лоджії, вікна предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, викидати з них сміття тощо;
5.1.18. викидати відходи, недопалки, папір, тару, матеріали пакувальної промисловості, лушпиння тощо на вулицях, провулках, площах, в парках, скверах, інших громадських місцях, а також спалювати відходи у не призначених для цього місцях;
5.1.19. розташовувати об’єкти торгівлі на всій території міста, крім спеціально призначених для торгівлі місць (магазини, ринки, кіоски).

В період часу з 01.12.2015 по 10.12.2015 гр. Іванов Іван Іванович утримував собаку породи «Такса» в місці загального користування, а саме в коридорі, гуртожитку ДБК «Будівельник», що по вул. Гагаріна, 8 в м. Рівне, чим порушив п. 3.3.13. Правил утримання тварин у місті Рівному, затверджених Рішенням Рівненської міської ради №513 від 28.04.2011.

06.12.2015 о 20 год. 00 хв. гр. Іванов Іван Іванович в дворі будинку № 8 по вул. Соборній м. Рівне вигулював собаку потенційно небезпечної породи «Доберман» без намордника, внаслідок чого собака вкусив гр. Петрову А.В. за ногу, заподіявши шкоди її здоров’ю. Своїми діями гр. Іванов І.І. порушив п. 3.3.15 Правил утримання тварин у місті Рівному, затверджених Рішенням Рівненської міської ради №513 від 28.04.2011.

В протоколі повинно бути зазначено та розкрито порушені конкретні пункти Правил утримання домашніх тварин в місті, затверджених Рішенням міської ради

15.08.2015 о 12:30 год. на ринку «Кооператор», що по вул. Вайсера в м. Хмельницькому, гр. Іванов Іван Іванович всупереч вимог Стаття 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» здійснював роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а саме сигаретами марок «Прилуки», «Прима» без ліцензії.

10.10.2015 о 15:00 год. гр. Іванова Тетяна Іванівна, перебуваючи на своєму робочому місці в магазині «Сонечко», що по вул. Проскурівській, 15 в м.Хмельницькому, здійснила продаж вина «Тамянка» за 38 грн. 50 коп. неповнолітній Петровій А.П., 2000 р.н.

Обов’язково до справи додаються матеріали, які підтверджують факт того, що особа, яка здійснила продаж, є працівником підприємства (організації) торгівлі; копія документа, який посвідчує вік особи, якій здійснили продаж; товарний чек, який є вагомим доказом правопорушення. У поясненнях вказується, чи особа цікавилась віком покупця.

01.08.2015 близько 17 години 00 хвилин гр. Іванова Тетяна Іванівна здійснювала роздрібну торгівлю тютюновими виробами з рук, а саме сигаретами «Наша марка», по вул. Пр.Миру, 78 м.Хмельницького біля зупинки громадського транспорту «Медтехніка», чим порушила п.10 ч.1 Стаття 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

10.02.2015 року о 15:20 год. гр. Іванов Іван Іванович на ринку «Кооператор», що по вул. Вайсера в м. Хмельницькому, здійснював торгівлю препаратом «Фюшпатрон» для знешкодження кротів, який є заборонений для торгівлі, чим порушив п. 47 Правил торгівлі на ринках.

Посилання на пункт Правил торгівлі на ринках, затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.02 N 57/188/84/105, є обовʼязковим.

04.08.2015 о 16 год. 00 хв. гр. Іванова Тетяна Іванівна здійснювала торгівлю з рук продуктів харчування (груш) біля будинку № 60 по вул. Шевченка в м.Хмельницькому.

Увага! ч.2 – торгівля з рук промисловими товарами, будь-чим іншим – ч. 1

29.08.2015, близько 11 год. 30 хв. гр. Іванов Іван Іванович, перебуваючи на речовому ринку «Бартер-Сервіс», що по вул. Геологів, 13, у м. Хмельницькому, здійснив незаконний обмін валютних цінностей як засобів платежу, а саме обміняв у невстановленої особи 2 300 (дві тисячі триста) грн. на 100 (сто) доларів США, чим порушив Стаття 16 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19.02.1993 р №15-93.

Посилання на статтю Декрету обов’язкове. Увага! Санкція статті передбачає стягнення у вигляді конфіскації валютних цінностей.

01.01.2015 о 20 год. 05 хв. гр. Іванов Іван Іванович, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у громадському місці біля буд. № 76/1 по просп. Миру в Хмельницькому, висловлювався нецензурною лайкою на адресу гр. Петрової Н.П. (або перехожих), чим порушував громадський порядок і спокій громадян.

10.09.2015 о 20 год. 05 хв. гр. Іванов Іван Іванович в м. Хмельницькому по вул. Проскурівського підпілля, 15, справляв природні потреби поблизу дверей офісу «Сонечко», чим своїми діями порушував громадський порядок.

17.04.2015 о 22 год. 00 хв. за адресою м. Хмельницький, вул. Чкалова, 18, поблизу квартири № 101 в загальному коридорі гуртожитку гр. Іванов Іван Іванович наносив на стіну напис нецензурного змісту та при цьому голосно стукав у двері вищевказаної квартири, чим порушив громадський порядок і спокій громадян.

Увага! Стаття не містить частин. В протоколі після ч. ставимо -, тобто ч.- Стаття 173 КУпАП. Якщо особа нанесла іншій особі тілесні ушкодження, була бійка – протокол не складається, в цьому випадку вирішується питання про початок кримінального провадження. Обов’язково в протоколі зазначається, що особа «порушила громадський порядок і/або спокій громадян». Якщо особа вчинила правопорушення в стані алкогольного сп’яніння, це вказується (є обставиною, що обтяжує відповідальність).

06.11.2015 о 21 год. 00 хв. гр. Іванов Іван Іванович за місцем свого проживання, а саме в буд. 15 по вул. Подільській в м. Хмельницькому, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив відносно своєї дружини / матері / співмешканки / доньки / неповнолітнього сина і т.д. гр. Іванової Т.І. насильство в сім’ї, а саме умисні дії психологічного характеру, що полягали у висловлюванні в її сторону нецензурною лайкою та погрозах фізичною розправою, внаслідок чого могла бути завдана шкода психічному здоров’ю гр. Іванової Т.І.

06.11.2015 о 21 год. 00 хв. гр. Іванов Іван Іванович за місцем свого проживання, а саме в квартирі № 71, по вул. Залізняка, 14 в м. Хмельницькому, вчинив відносно своєї співмешканки Петрової О.А. насильство в сім’ї, тобто умисні дії фізичного та психологічного характеру, а саме штовхав гр. Петрову О.А. та ображав нецензурною лайкою, внаслідок чого могла бути завдана шкода її фізичному та психічному здоров’ю.

Увага! Фізичне насильство не мало завдати фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень! Це уточнюємо в поясненні потерпілого.

20.09.2015 о 20:15 год. гр. Іванов Іван Іванович на території належного йому домогосподарства, що розташоване в населеному пункті, а саме в м. Хмельницькому по вул. Шестакова, 71 здійснював постріли з належної йому мисливської вогнепальної рушниці марки ІЖ-27 №891212 у бродячих собак.

10.01.2015 о 15:00 год. в м. Хмельницькому у парку ім. Чекмана гр. Іванов Іван Іванович здійснив три постріли з належного йому травматичного пістолета ПМР №12345 у скляні пляшки.

Одним із нормативних документів, який відводить місця і регламентує порядок стрільби є Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000, зокрема Стаття 20. У разі складання протоколу щодо стрільби в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку, посилання на норму нормативно-правового акту є обов’язковим

01.10.2015 о 15:20 год. гр. Іванов Іван Іванович курив електронну сигарету на території СЗОШ №15, що по вул. Проскурівського Підпілля, 125/1 в м. Хмельницькому, де відповідно до п. 3 Стаття 13 ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення» куріння заборонено.

01.11.2015 о 17:00 год. гр. Іванов Іван Іванович курив сигарети марки «Бонд» на майдані Незалежності в м. Хмельницькому, що відповідно до п.1.10 Рішення XVII сесії Хмельницької міської ради від 27.06.2012 №16 є місцем вільним від куріння.

Зазначення пункту Закону чи Рішення міської ради є обов’язковим.
ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення» Ст. 13:
Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів:
1) у ліфтах і таксофонах;
2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;
4) на дитячих майданчиках;
5) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
6) у під’їздах житлових будинків;
7) у підземних переходах;
8) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
9) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
10) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
11) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
12) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.
Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:
1) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
2) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
3) у приміщеннях гуртожитків;
4) в аеропортах та на вокзалах.

10.12.2015 о 16:00 год. гр. Іванов Іван Іванович за місцем свого проживання, а саме в кв. 15 по вул. Свободи, 38 в м. Хмельницькому зберігав самогон в кількості 5 л, а також апарат для його вироблення.

10.12.2015 о 16:00 год. гр. Іванов Іван Іванович придбав в гр. Петренко А.Л. в кв. 15 по вул. Свободи, 38 в м. Хмельницькому одну пляшку самогону, ємністю 0,5 л, за 30 (тридцять) гривень.

Вилучена речовина направляється в СЕС ГУНП на дослідження. Лише отримавши результат дослідження можна стверджувати, що вона є самогоном і складати протокол відносно особи.

13.11.2015 о 13 год. 20 хв. гр. Іванов Іван Іванович, знаходячись поблизу будинку 16 по вул. Проскурівській в м. Хмельницькому, розпивав пиво «Оболонь світле» на дитячому майданчику та з явними ознаками алкогольного сп’яніння (різкий запах з порожнини рота, нестійка хода, почервоніння обличчя).

13.11.2015 о 13 год. 20 хв. гр. Іванов Іван Іванович, знаходячись поблизу будинку 16 по вул. Проскурівській в м. Хмельницькому, знаходився в п’яному вигляді з явними ознаками алкогольного сп’яніння (різкий запах з порожнини рота, нестійка хода, почервоніння обличчя), а також був у брудному одязі і з розстібнутою ширінкою, чим ображав людську гідність і громадську мораль.

26.09.2017 о 12:40 гр. Іванов Іван Іванович, розпивав алкогольне пиво на зупинці громадського транспорту, котра розташована по вул.Шевченко біля буд 199, чим порушив ст. 15-2 Закону України» Обмеження щодо споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв

01.01.2015 о 18:30 год. в парку ім. Чекмана в м. Хмельницькому гр. Іванов Іван Іванович пригостив неповнолітнього Петрова Петра Петровича, 05.07.2001 р.н., алкогольним напоєм, а саме коньяком «Десна», внаслідок вживання якого н/л Петров П.П. сп’янів.

01.01.2015 о 18:30 год. в дворі буд. 15 по вул. Проскурівській в м. Хмельницькому гр. Іванов Іван Іванович пригостив свого неповнолітнього сина Іванова Петра Івановича, 05.07.2001 р.н., алкогольним напоєм, а саме коньяком «Десна», внаслідок вживання якого н/л Іванов П.І. сп’янів.

В поясненні правопорушника та неповнолітнього обов’язково зазначається те, що правопорушник знав про вік особи, яку довів до сп’яніння, тобто про те, що він дійсно є неповнолітнім. У поясненні неповнолітнього обов’язково зазначається, що внаслідок вживання напою (алкогольного, слабоалкогольного чи пива) він сп’янів, можна при цьому розписати ознаки цього сп’яніння. Обов’язково додається ще копія документа, в якому зазначено вік неповнолітнього.
Якщо є висновок лікаря про стан алкогольного сп’яніння – додається до матеріалів. Увага! Стаття не містить частин.

15.10.2015 о 23:15 год. власник (адміністратор) кафе-бару «Зірка», що по вул. Соборній, 5 в м. Хмельницькому, гр. Іванов Іван Іванович допустив перебування неповнолітнього Петрова П.І., 02.03.2000 р.н. у вищевказаному закладі громадського харчування без супроводу батьків чи особи, яка його б супроводжувала і несла за нього персональну відповідальність, чим порушив вимоги Стаття 20-1 Закону України «Про охорону дитинства». Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування
Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.
Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті.
Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.
До протоколу обов’язково додаються докази, що саме особа, яка притягується до відповідальності, є власником закладу або уповноваженою власником особою (свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємства, трудовий договір, посадова інструкція тощо); копія документа, в якому зазначено вік неповнолітнього. Крім того звертається увага на установчі документи закладу, а саме на те, чи є заклад закладом громадського харчування або розважальним закладом. Одночасно вирішується питання про притягнення до відповідальності батьків неповнолітнього за ч.1 або 2 Стаття 184 КУпАП.

01.12.2015 о 11:20 год. гр. Іванова Світлана Василівна на Привокзальній площі, що по вул. Шевченка в м. Хмельницькому ворожила гр. Петрову П.О. за винагороду в сумі 30 (тридцять) гривень.

01.12.2015 о 21:20 год. гр. Іванова Світлана Василівна займалася проституцією неподалік магазину «Хвилинка», що по Старокостянтинівському шосе м. Хмельницького, а саме надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в розмірі 100 гривень гр. Петрову П.В.

До матеріалів додається пояснення особи, якій надавалися послуги, де вказується, коли і яка саме винагорода передавалася за отримані сексуальні послуги. Слід враховувати, що винагорода може бути не тільки у вигляді грошей, але й інших матеріальних благ (в тому числі алкогольні напої тощо).

27.09.2015 близько 03 год. 00 хв. гр. Іванова Тетяна Іванівна, перебуваючи в кв. 94, що по вул. Свободи, 3а, в м. Хмельницькому, порушувала тишу, а саме голосно слухала музику, чим порушувала спокій громадян та вимоги Стаття 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та п.9.3. Правил благоустрою території м. Хмельницького.

15.11.2015 (у неділю) о 15:15 год. гр. Іванов Іван Іванович проводив ремонтні роботи, що супроводжувалися шумом, у кв. 25 по вул. Соборній, 16 в м.Хмельницькому без погодження з мешканцями прилеглих квартир, чим порушив Стаття 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та п. 9.4. Правил благоустрою території м. Хмельницького.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994
Стаття 24. Захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані: вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):
1) жилих будинків і прибудинкових територіях;
2) лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;
3) готелів і гуртожитків;
4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.
Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.
Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні — цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово. до рішення

15.10.2015 близько 18 години 00 хвилин громадянка Іванова Тетяна Іванівна перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння здійснила завідомо неправдивий виклик поліції, а саме зателефонувала на спецлінію «102» та повідомила про те, що невідома особа погрожує їй вбивством, хоча цього факту насправді не було

Гр. Іванова Тетяна Іванівна ухилилася від виконання передбачених Стаття 150 Сімейного кодексу України обов’язків щодо виховання свого малолітнього сина Іванова О.А., 12.12.2003 р.н., вналісдок чого останній 12.11.2015 о 10:20 год. пропустив без поважних причин навчання в СЗОШ №15 та перебував в комп’ютерному клубі «Колізей», що по вул. Шевченка, 89 в м. Хмельницькому.

Гр. Іванова Тетяна Іванівна ухилилася від виконання передбачених Стаття 150 Сімейного кодексу України обов’язків щодо виховання свого малолітнього сина Іванова О.А., 12.12.2003 р.н., внаслідок чого останній 12.11.2015 о 10:20 год. розпивав пиво «Чернігівське» в парку ім. Чекмана в м. Хмельницькому.

10.12.2015 о 12:30 год. неповнолітній Іванов І.А., 01.10.2002 р.н. курив сигарети, марки «Л/М» на території СЗОШ №15, що по вул. Проскурівського Підпілля, 125/1 в м. Хмельницькому, де відповідно до п. 3 Стаття 13 ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення» куріння заборонено, чим порушив Стаття 175-1 КУпАП, однак не досяг 16-річного віку, тому до відповідальності притягується його мати гр. Іванова Тетяна Іванівна.

За даною статтею до відповідальності можна притягнути лиш матір, батька, усиновителя, опікуна, піклувальника, а НЕ вітчима, тітку і т.д. До матеріалів обов’язково приєднується копія документа особи, яку притягують до відповідальності, а також копія свідоцтва про народження дитини. У разі якщо матір дитини у свідоцтві про народження вказана під одним прізвищем, а потім вийшла заміж та змінила прізвище і отримала паспорт з іншим, додається копія свідоцтва про шлюб або вона власноручно в поясненні вказує про те, що змінила прізвище.

13.11. 2015 року о 13 год. 20 хв. гр. Іванов Іван Іванович, знаходячись поблизу будинку 16 по вул. Проскурівській в м. Хмельницькому, розпивав пиво «Оболонь світле» на дитячому майданчику та з явними ознаками алкогольного сп’яніння образливо чіплявся до громадян. На законну вимогу інспектора ПС ГУНП в Хмельницькій області сержанта поліції Петренка П.В., припинити адміністративне правопорушення, а саме розпивання пива на вулиці та образливе чіпляння до громадян, гр. Іванов І.І. не відреагував, при цьому висловлювався в грубій формі на адресу поліцейських, погрожував їм фізичною розправою.

В протоколі обов’язково зазначається: в чому саме полягала законна вимога поліцейського, невиконання вимог якої в подальшому потягло вчинення особою дій, відповідальність за які передбачена Стаття 185 КУпАП; вказати прізвища працівників поліції, яким особа чинила злісну непокору, а також прізвища потерпілих. Повинні долучатися рапорта, в яких вказується, що працівники поліції дійсно несли службу з охорони громадського порядку

10.12.2015 близько 11 год. 00 хв. на вул. Проскурівській, навпроти універмагу «Дитячий світ» у м. Хмельницькому, в порушення порядку, встановленого п.п.7.1 п.7 Наказу МВС України № 1649 від 23.12.2003 року «Про затвердження тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів» гр. Іванов Іван Іванович здійснював торгівлю піротехнічними засобами.

11.12.2015 о 11 годині 00 хвилин гр. Іванов Іван Іванович на продуктовому ринку «ТСЦ «Дубово» м. Хмельницького, здійснював торгівлю бенгальськими вогнями, що відносяться до піротехнічних засобів, без відповідних документів, чим порушив п.п.7.1 п.7 Наказу МВС України № 1649 від 23.12.2003 року «Про затвердження тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів»

7. Особливості продажу побутових піротехнічних виробів
7.1. Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється через спеціалізовані підприємства торгівлі та спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, приміщення яких обладнані згідно з вимогами охорони праці, пожежної безпеки та відповідають технічним, санітарно-гігієнічним, технологічним нормам і правилам.
Реалізацію побутових піротехнічних виробів споживачам мають право здійснювати суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з обігом побутових піротехнічних виробів, за наявності наступних документів:
свідоцтво про реєстрацію;
статут (для юридичних осіб);
дозвіл на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду та Держнаглядохоронпраці;
копії свідоцтв (довідок) про проходження спеціальної підготовки та допуску до роботи з піротехнічними виробами працівників, які мають такі допуски.
7.2. Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств з універсальним асортиментом товарів дозволяється тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Україні. На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розташовуватися