Документы для подачи заявления о разводе и алиментов

Заявление на развод и алименты

Заявление на развод и алименты

Короткая инструкция подготовки образца заявления в суд на развод и образца заявления на расторжение брака.

Образец заявление на развод и алименты желательно составлять с участием опытного адвоката. Однако, если такая возможность отсутствует, то можно использовать образец заявления в суд на развод и алименты (расторжение брака) Киев, размещенный ниже на нашем сайте, при этом необходимо понимать, что на сайте приведен типовой образец заявления на развод, который возможно в вашем случае может не подойти.

При подготовке заявления на развод нужно учитывать место прописки (регистрации сторон), наличие или отсутствие детей и т.п.

Заявление на развод по общему правилу необходимо подавать в суд по месту нахождения ответчика. Заявление на развод подается, как правило, на украинском языке. В заявлении на развод необходимо указать дату. С которой прекратились семейные отношения супругов.

Также, образец заявление на развод обязательно должно быть подписано истцом. Инициировать подачу заявления на развод (расторжение брака) может любой из супругов.

Если у Вас возникла необходимость подготовки по образцу заявления на развод с участием опытного адвоката по разводам, звоните и приезжайте к нам в офис и мы Вам поможем:
361-67-38; 067-925-79-69; 093-237-37-02; 066-40-60-227

Адвокаты и юристы нашей адвокатской фирмы имеют существенные наработки и значительный адвокатский опыт в отрисли семейного права в судах. Ведением семейных дел о расторжении брака, о воспитании детей и о разделе имущества в судах Киева адвокаты по семейным делам работают более 10 лет.

Мы можем обеспечить процесс подготовки и подачи заявление на развод, а также, провести дело о разводе в суде в некоторых случаях даже без Вашего присутствия. О процедуре развода читайте подробнее

И так, ниже приведен образец заявления на развод и алименты . Данный образец заявления на развод изложен на украинском языке.

До ___________ районного суду м._________
адреса:________________________________

Позивач: Особа_1,
проживаю за адресою:___________________,
тел.:______________________

Відповідач: Особа_2,
проживає за адресою:____________________,
тел.:________________________

Третя особа: орган опіки та піклування в особі виконавчого комітету _____________ районної у м._________ ради,
адреса:_______________________,
тел.:_________________________

Позовна заява
про розірвання шлюбу, визначення місця проживання малолітньої дитини та стягнення аліментів на дитину

«__» серпня 2004 року я уклала шлюб з Особою_2, який ми зареєстрували у ________ міському відділі реєстрації актів цивільного стану ________ обласного управління юстиції, актовий запис №_____.

Від шлюбу ми маємо сина – Особу_3, 2004 року народження.

Наша сім’я проживала за адресою м.__________, вул. ________, __, кв.__ в однокімнатній квартирі жилою площею 16 кв.м. що належить мені на праві приватної власності.

На протязі останніх двох років сімейне життя між нами поступово погіршувалося, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення між нами шлюбних відносин. Кожен з нас має діаметрально протилежні погляди на шлюб, сім’ю. Відповідач постійно нехтує сімейними цінностями, такими як повага до дружини, піклування про створення в сім’ї доброзичливої сприятливої морально-психологічної атмосфери. З його ініціативи між нами постійно виникають сварки, свідком яких нерідко стає наша дитина, що тяжким чином впливає на її психічний стан та кожен раз спричиняє мені та їй душевні страждання.

Крім того, з метою нав’язати мені своє бачення проблемних питань відповідач іноді припускається до аморальних вчинків, будучи в нетверезому стані допускає фізичні образи що виражається в рукоприкладстві, навіть в присутності нашого сина та інших неповнолітніх дітей.

Відповідно до ст.51 Сімейного кодексу України дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань.

Відповідач не розуміє та не хоче розуміти сутності проблем, які виникають в нашій сім’ї, він не здатен підтримувати нормальну моральну атмосферу в сім’ї, піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім’ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги як передбачено вимогами ст. 55 Сімейного кодексу України.

Протягом тривалого часу відповідач взагалі самоусунувся від необхідності матеріально забезпечувати свою сім’ю. За останні три місяці зароблені ним кошти взагалі не надавав для потреб сім’ї.

Відповідно до п.4 ст.55 Сімейного кодексу України дружина та чоловік зобов’язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім’ї.

«__» лютого 2010р. сталась чергова сварка, в ході якої відповідач, фізично та словесно ображав мене, принижував, відбирав мої особисті одяг, взуття, пояснюючи це тим, що ці речі куплені за його кошти. В цей же день він зібрав свої особисті речі і переїхав проживати до своїх батьків за адресою м. _________, вул. _________, ___, кв.__, де і мешкає по сьогоднішній день. Ще раніше, відповідач забрав з квартири де ми проживали наше спільне майно відеотехніку та інші придбані нами речі.

На даний момент ведення між нами спільного господарства та сумісне проживання остаточно припинено. За моїм глибоким переконанням подальшого сенсу підтримувати сімейні відносини немає, оскільки як у мене, так і у відповідача на ґрунті сімейно-побутових проблем, та діаметрально протилежних поглядів на сімейне життя, розвинулась неприязнь один до одного, втрачено почуття любові та поваги. Вважаю що за таких умов шлюб необхідно розірвати.

Відповідно до п.З ст.56 Сімейного кодексу України кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини.

Відповідно до п.З ст.105 Сімейного кодексу України шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду.

Відповідно до п.1 ст.110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

Обставин які б перешкоджали розірванню шлюбу саме в такий спосіб, — немає.

Я, як мати нашого неповнолітнього сина Особи_3, усвідомлюючи свою особисту відповідальність за виховання та піклування про дитину, створення для неї належних соціально — побутових умов проживання, збереження психічного та фізичного здоров’я, духовного та розумового розвитку, вважаю за необхідне визначити місце проживання нашої дитини.

Переконана, що наш син повинен проживати разом зі мною в квартирі що належить мені на праві приватної власності за адресою м.________, вул. _______, __, кв.__.

Я люблю свого сина і спроможна забезпечити його всім необхідним. У мене нормований робочий день. З роботодавцем у мене укладений трудовий договір який передбачає своєчасну виплату заробітної плати та надання соціальних гарантій пов’язаних з материнством. Дитина відвідує дитячий садок, облікована в медичних установах. Я постійно слідкую за станом здоров’я дитини, її розвитком, виховую та піклуюсь про неї, у мене з сином психологічний контакт, прив’язаність один до одного. З огляду на досвід який є в суспільстві, проживання дитини саме з матір’ю є для дитини більш прийнятним, оскільки в матері більше емоційно-вольової мотивації можливостей та часу приділяти дитині увагу.

Оскільки відповідач декілька разів висловлювався з погрозами в мою адресу, що забере дитину до себе, суд має визначити місце проживання дитини.

При розгляді даного питання прошу суд врахувати те що відповідач не має постійної роботи та заробітку, має схильність до вживання спиртних напоїв, що може негативно позначитись на вихованні дитини. Поведінка відповідача до членів своєї сім’ї характеризується грубістю. Він емоційно не врівноважений та схильний до фізичних образ.

Відповідно до п.2 ст.161 Сімейного кодексу України орган опіки та піклування або суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.

Проживання дитини з одним із батьків не звільняє обох батьків від права спілкування з дитиною та обов’язку виховувати дитину, піклуватися про неї та матеріально її забезпечувати.

Я не маю наміру перешкоджати відповідачу в здійсненні його прав та обов’язків щодо нашої дитини.

Разом з тим враховуючи ту обставину що відповідач останні три місяці не надавав зароблені кошти на потреби сім’ї, в тому числі дитини, у мене є підстави вважати що відповідач і в подальшому в добровільному порядку буде ухилятись від матеріального утримання дитини, тобто сплати аліментів. Відповідно до ст.180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Отже відповідач зобов’язаний утримувати дитину.

Відповідно до п.17 Постанови Пленуму Верховного Суду України 15.05.2006 N 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» за відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину той із них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом. Згідно з ч.З ст.181 СК аліменти на дитину присуджуються в частці від заробітку (доходу) її матері, батька (ст.183 СК) або в твердій грошовій сумі (ст.184 СК) і виплачуються щомісячно. Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж зазначений у ч.2 ст.182 СК.

Відповідно до п.2 ст.182 Сімейного кодексу України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідач офіційно не працевлаштований та не є суб’єктом підприємницької діяльності. Кошти заробляє шляхом надання разових сантехнічних послуг приватним фізичним особам. Про щомісячні розміри таких заробітків останнього часу мені не відомо. В минулому 2009р. розміри таких заробітків відповідача становили від 2000 до 3000 грн. на місяць. На сьогоднішній день працює він чи ні, мені не відомо.

Відповідно до ч.3 ст.195 Сімейного кодексу України якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника для даної місцевості.

На підставі викладеного та у відповідності з ч.4 ст.19, ч.2 ст.104, ч.З ст.56, ч.З ст.105, ч.1 ст.110, ст.112, ст.161, ст.180, ч.З ст.181, ст.182, ч.1 ст.183, ст.184, ч.1 ст.191, ч.З ст.195 СК України, керуючись ч.1 ст.88, ст.118, ст.119, ст.120 п.1 ч.1 ст.367, п.5 ч.1 ст.367 ЦПК України, —

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі.

2. Розірвати шлюб між мною і відповідачем Особою_2, зареєстрований «__» серпня 2004 р. у ______ міському відділі реєстрації актів цивільного стану _______ обласного управління юстиції, актовий запис №___.

3. Визначити місце проживання сина Особи_3, народженого «__» грудня 2004 року — залишити його проживати разом зі мною за адресою: м. ________, вул. _______, __, кв.__.

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи орган опіки піклування, виконавчий комітет _______ районної у м.________ ради для дачі висновку по справі.

5. Стягнути з Особи_2, 1977 року народження, уродженця і жителя м._______, аліменти на мою користь на утримання сина Особи_3, «__» грудня 2004 року народження, у розмірі 1/4 частки з усіх видів його заробітку (доходу), або за умови якщо відповідач не працює і не має інших доходів, виходячи із середньої заробітної плати працівника відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника в м.________, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини у віці до 6 років, починаючи з «__» грудня 2010 р. для дитини у віці від 6 до 18 років, щомісяця, починаючи стягувати від дня пред’явлення позову до суду і до досягнення сином повноліття.

6. Державне мито, яке підлягає стягненню при реєстрації розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану, стягнути з відповідача.

7. Допустити негайне виконання рішення суду у частині визначення місця проживання дитини та стягнення аліментів у межах суми платежу за один місяць.

8. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

9. У порядку досудової підготовки справи, витребувати в органах статистики м._________ довідку про розмір середньої заробітної плати по м._______ з 1 лютого 2010 р. який застосовується виконавчою службою для нарахування аліментів непрацюючим платникам аліментів.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.
2. Копія свідоцтва про народження сина.
3. Копія паспорту Позивача
4. Копія договору купівлі-продажу квартири.
5. Копія довідки Ф-3
6. Копія технічного паспорту квартири.
7. Квитанція про сплату судового збору.
8. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
9. Копії позовної заяви з додатками для відповідача та третьої сторони.

Параметры поиска: заявление на развод и алименты, образец заявления на развод и алименты, заявление в суд на развод Киев, подать заявление на развод Киев, образец заявления на развод Киев, форма заявления на развод Киев, исковое заявление на раз вод Киев, заявление развод как подавать заявление на раз вод (расторжение брака) Киев

Перечень документов для развода и алиментов, если есть ребенок, в РК

Порой браки распадаются, и семейной паре предстоит бракоразводный процесс, а также подготовка документов к нему. Если вы столкнулись с такой проблемой и не знаете, с чего начать, расскажем, какие документы на развод необходимо подать.

Какие документы нужны для развода в Казахстане

Кодекс о браке и семье РК рассматривает в качестве причин для расторжения брака следующие:

 1. Смерть или пропажа одного из супругов.
 2. Недееспособность мужа или жены, что признано в судебном порядке.
 3. Согласие обеих сторон или заявление одной из сторон.

В третьем случае решение по бракоразводному процессу происходит через РАГС или же суд.

Для начала процесса необходимы такие документы:

 • свидетельство о заключении брака;
 • исковое заявление о расторжении брака в РК.

Если развод происходит по взаимному согласию, в РАГС подается общее исковое заявление о расторжении брака.

С 2012 года появилась возможность подавать заявление онлайн, если есть ИИН и ЭЦП.

Спустя месяц после подачи заявления брак расторгается, а экс-супруги получают на руки свидетельство о разводе.

Отметим, что расторгнуть брак через РАГС возможно лишь в том случае, если у пары нет детей младше 18 лет. В ином случае вопрос придется решать в судебном порядке.

Также развод происходит в суде, если один из супругов не готов расторгнуть брак.

Для развода заявитель обязан предоставить:

 • оригинал документа о вступлении в брак;
 • справку с места проживания обоих супругов;
 • свидетельства о рождении детей;
 • копии паспорта;
 • документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Документы для судебного разбирательства подаются по месту жительства.

Какие документы нужны на алименты в Казахстане

Если вас интересует не только то, какие документы нужно предоставить для развода, но и что нужно для начисления алиментов, ознакомьтесь с основными условиями их получения.

Так как развод в Казахстане для пар с детьми оформляется через суд, именно туда подается заявление об алиментах.

Многие родители решают этот вопрос до процесса, подписывая нотариально заверенное соглашение.

В нем оговаривается размер выплат, а также фиксируются условия, при которых алименты будут начисляться.

В случае изменения семейных или финансовых обстоятельств одного из бывших супругов в соглашение вносятся изменения или же оно расторгается.

Фото: Хай-тек право

Сумма алиментов, предусмотренная в соглашении, может отличаться от суммы, назначенной судом как в большую, так и меньшую сторону.

Чтобы получить алименты через суд, предоставьте такие документы:

 1. Исковое заявление РК.
 2. Копию и оригинал паспорта.
 3. Справку об оплате государственной пошлины.
 4. Свидетельства о браке и разводе.
 5. Свидетельства о рождении детей.

В судебном порядке родителю с детьми предписывается получать начисления в таких размерах:

 • четверть заработка на содержание одного ребенка;
 • треть дохода на двоих детей;
 • половина заработка на троих и больше.

Оформляя развод в РК и подавая заявление на алименты, оба супруга должны знать, с каких доходов взимаются выплаты на ребенка. Это:

 • официальная заработная плата, добавки и премии;
 • компенсации;
 • отпускные;
 • авторские гонорары;
 • пенсионные выплаты;
 • стипендии;
 • доход от арендаторской или предпринимательской деятельности, а также владения ценными бумагами;
 • доплаты, предписываемые из-за вредности работы и проживания на опасных территориях.

Разумеется, как для супругов, так и для детей меньшим стрессом является полюбовное согласование всех вопросов.

Однако в случае допущения несправедливости ваш долг перед собой и ребенком отправиться в суд и отстоять свою правоту.

А вы сталкивались с механизмом бракоразводных процессов в РК?

Как подать на развод в Украине?

Как подать на развод в Украине?

Для заказа услуги расторжения брака свяжитесь с нами:
тел: +38 099 071 81 22,
e-mail: info​ @ ​yurposlugi.com.ua

Вы решили развестись? И теперь Вас интересует, как подать на развод в Украине? Тогда наша статья именно для Вас. Мы знаем о разводе все, и расскажем Вам подробнее.
Первое, что нужно сделать, чтобы подать на развод – собрать необходимые бумаги.

Документы, которые нужны, чтобы подать на развод, следующие (но можно и без них):

 • копия свидетельства о браке супругов,
 • копия паспортов супругов,
 • идентификационный номер истца (того, кто хочет подать на развод в Украине),
 • идентификационный номер второго супруга, если развод оформляется в органе государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС).
 • к опия свидетельства о рождении несовершеннолетних детей.

Можно подать на развод без вышеуказанных документов.

В случае, когда нет возможности получить необходимые документы, Вы можете подать на развод лишь на основании вашего паспорта и вашего идентификационного номера. Но этот вариант Вам подойдет, только если в вашем паспорте правильно указано название РАГС в котором был заключен брак; фамилия имя и отчество второго из супругов; и номер актовой записи.
А как подать на развод в Украине, если у Вас нет документов и в Вашем паспорте штамп о браке заполнен не полностью, либо этот штамп отсутствует?
Вам, чтобы подать на развод, нужно получить дубликат свидетельства о браке. Где его получить? Дубликат Вам выдадут в органе РАГС по месту регистрации брака, или по месту вашей прописки (регистрации места проживания). Также можно доверить получение дубликата нам.
Кроме дубликата свидетельства о браке, понадобится Ваш паспорт и идентификационный номер.

Что делать дальше, чтобы подать на развод в Украине?

Вам, наверное, известно, что развестись в Украине можно либо в судебном порядке, либо в органе государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС). Напомню, что в органе РАГС может подать на развод лишь супружеская пара без детей. Подавать совместное заявление должны оба супруга одновременно. Как это происходит?
Муж и жена вместе приходят в орган РАГС по месту регистрации проживания (прописки) одного из них. Оплачивают государственную пошлину. После чего работник органа РАГС составляет заявление от имени обоих супругов, которое они подписывают. После этой нехитрой процедуры, супругам сообщают дату и время, когда им следует явиться в орган РАГС для расторжения брака и получения свидетельства о расторжении брака.
Оформить развод в органе РАГС также может один из супругов, если второй из них:

 • признан пропавшим без вести,
 • признан недееспособным.

Во всех остальных случаях подавать на развод в Украине нужно в суд.
Чтобы подать на развод в суд, нужны документы (указанные выше), и исковое заявление о расторжение брака. Форма искового заявления установлена Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Где взять исковое заявление о расторжении брака, чтобы подать на развод в Украине?

Можно воспользоваться вариантами, указанными ниже.

 • Исковое заявление Вы можете заказать у юриста на нашем сайте. Для этого достаточно в конце этой страницы заказать услугу расторжение брака «Эконом». Оставить свой контактный номер телефона, и мы свяжемся с вами.
 • Таким же образом Вы можете заказать услугу — расторжение брака «Под ключ», и юрист проведет Ваш бракоразводный процесс практически без вашего участия. От Вас потребуется около 1 часа времени.
  Чтобы заказать услугу расторжение брака «Под ключ» — внизу данной страницы нажмите на кнопку «Под ключ» и оставьте, пожалуйста, свой контактный номер телефона. Мы свяжемся с Вами!
 • Можно попробовать составить исковое заявление самостоятельно, используя информацию из Интернета.

В какой суд подавать заявление на развод в Украине?

Исковое заявление обычно подается в суд по месту регистрации проживания второго из супругов (ответчика).
Но если с Вами проживает ребенок, тогда Вы имеете право подать на развод в суд по месту регистрации своего проживания.
Наш юрист определит суд для подачи Вашего искового заявления. А если Вы заказываете услугу расторжение брака «Под ключ» — юрист самостоятельно подаст на развод Ваши документы.

В Украине установлен судебный сбор. Чтобы подать на развод в суд, следует уплатить судебный сбор, и прикрепить оригинал квитанции к исковому заявлению о расторжении брака.
Судебный сбор оплачивается по реквизитам конкретного суда. Поэтому важно правильно определить суд. Где взять реквизиты суда? Данные суда можно узнать на стенде в помещении суда или на Сайте судебной власти Украины (court.gov.ua).
Если Вы заказываете услугу расторжение брака «Под ключ» — юрист самостоятельно оплачивает судебный сбор, чтобы Вы имели возможность подать на развод.

Как сложить документы, чтобы подать на развод в Украине?

Кажется мелочь, но для того чтобы работникам суда было легче обработать Ваши документы. И чтобы, случайно, их не оставили без движения, рекомендуем сложить документы в таком порядке:

 • исковое заявление,
 • оригинал квитанции об уплате судебного сбора,
 • а дальше в том порядке, в каком они перечислены в вашем исковом заявлении в списке «прилагаемые документы».

Отмечу, что в суд подается два комплекта документов. Один из них остается в суде. Второй — отправляют по почте ответчику (второму из супругов).
Если Вы заказываете услугу расторжение брака «Под ключ» или «Эконом» — юрист самостоятельно сложит Ваши документы, чтобы Вы могли спокойно подать на развод.
Документы у Вас готовы. Суд определен. И что дальше? Куда в суде нести документы, чтобы подать на развод в Украине?
Документы относим в Общую канцелярию суда. В рабочее время. Работнику канцелярии отдаем 2 комплекта бумаг указанных выше.

Чтобы у Вас остался документ, который будет свидетельствовать о том, что Вы подали на развод в суд, нужно сделать следующее .
С собой важно иметь дополнительный экземпляр искового заявления, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку суда. Исковое заявление с отметкой суда оставьте себе.

Вот и все! Теперь ждем повестку – приглашение на судебное заседание в деле о расторжении брака.

Нужен ли развод для оформления алиментов: министр юстиции ответил на популярные вопросы

Министр юстиции ответил на юридические вопросы, которые мы отобрали на основе популярных интернет-запросов украинцев

Сайт «Сегодня» совместно с Министерством юстиции запустил совместный информационно-просветительский проект. Мы проанализировали популярные интернет-запросы украинцев, которые относятся к компетенции министерства юстиции, и попросили ответить на них главу Минюста Павла Петренко. Напомним, прошлая тема была связана с алиментами.

Сегодня мы продолжаем тему юридических тонкостей, связанных с бракоразводным процессом, и рассказываем читателям о том, обязательно ли расторгать брак для получения алиментов, что делать, если один из супругов категорически против развода, и как происходит обеспечение детей после разрыва отношений.

— Как происходит бракоразводный процесс в Украине?

— Существует несколько подходов к разводу, или, как правильно говорить с юридической точки зрения – расторжению брака. Первый – добровольное расторжение брака, когда оба – и муж, и жена – решили для себя, что им лучше будет жить отдельно, и готовы мирно разойтись и пойти своими дорогами.

Если семья не имела детей, то этот процесс максимально упрощен. Достаточно подать совместное заявление в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства супругов или одного из них. К заявлению обязательно следует приложить свидетельство о браке. Государственная регистрация расторжения брака производится в таком случае по истечении одного месяца со дня подачи соответствующего заявления, если она не была отозвана.

Если супруга или супруг признаны безвестно пропавшим или недееспособным, для расторжения брака достаточно заявления одного из супругов копии решения суда, на основании которого такое лицо признано безвестно отсутствующим или недееспособным, и свидетельства о браке, которые подаются в орган записи актов гражданского состояния.

При этом брак расторгается независимо от наличия между супругами имущественного спора. Тот из супругов, который желает восстановить свою добрачную фамилию, должен заявить об этом в орган государственной регистрации актов гражданского состояния при государственной регистрации расторжения брака.

— Что если у супругов, которые расторгают брак, есть дети?

— При наличии в семье ребенка или нескольких заявление уже подается не в органы государственной регистрации актов гражданского состояния, а в суд. При этом, дополнительно супруги должен предоставить письменный нотариально заверенный договор. В нем должно быть указано, с кем будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет принимать тот из родителей, который будет проживать отдельно, то есть, устанавливается конкретная сумма алиментов или определенный процент от заработка.

Кроме того, в договоре стоит прописать четкие условия реализации права на личное воспитание детей. Прежде всего это касается того, насколько часто ребенок сможет встречаться с тем из родителей, который будет проживать отдельно, как долго будет проводить с ним время, сможет оставаться, например, на выходные или праздники, и тому подобное. В таком случае суд принимает решение о расторжении брака по истечению одного месяца со дня подачи заявления. До истечения этого срока жена и муж имеют право отозвать заявление о расторжении брака.

В случае, когда родители не договорились об условиях воспитания и содержания детей, или один из супругов не желает расставаться, решение о расторжении брака может принять только суд.

— Что делать, когда один из супругов не желает расходиться «по-мирному», сознательно отказывается от расторжения брака?

— Действующее законодательство предусматривает простой алгоритм действий в случае, если один из супругов не хочет расставаться или уклоняется от подачи соответствующего совместного заявления в орган государственной регистрации актов гражданского состояния.

В таком случае, можно обратиться в суд по месту регистрации или проживания того из супругов, который не желает официального разрыва отношений, и подать иск о расторжении брака.

Иски о расторжении брака могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца также в случае, если на его иждивении находятся малолетние или несовершеннолетние дети, или если он не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам выехать к месту жительства ответчика.

По договоренности супругов дело может рассматриваться по зарегистрированному месту жительства или пребывания кого-либо из них.

Стоит обратить внимание на то, что иск о расторжении брака не может быть предъявлен в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, кроме случаев, когда один из супругов совершил противоправное поведение, которое содержит признаки уголовного преступления по второму из супругов или ребенка. Исключения – если отцовство зачатого ребенка признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключены из актовой записи о рождении ребенка.

— Как происходит расторжение брака в судебном порядке?

— Суд должен выяснить все детали, касающиеся предыдущей жизни семьи, и установить, в каких реальных отношениях сейчас находятся супруги, а также определить истинные причины расторжения брака.

Суд принимает решение о расторжении брака, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречило бы интересам одного из них или интересам детей.

Документом, удостоверяющим факт расторжения брака судом, является решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу.

— Что обязательно нужно соблюсти при судебном разбирательстве?

— В суд в письменной форме подается исковое заявление, в котором истец излагает свои требования и их обоснование.

Истец должен приложить к исковому заявлению его копии и копии всех документов, которые прилагаются к нему, в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц и документы, подтверждающие уплату судебного сбора в установленном порядке и размере или документы, подтверждающие основания освобождения от уплаты судебного сбора соответствии с законом. К заявлению также прилагается свидетельство о браке, который разрывается, и копии свидетельств о рождении детей.

Размер судебного сбора зависит от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 января этого года размер судебного сбора за подачу в суд искового заявления о расторжении брака составляет 704,80 грн.

Суд соответствующими повестками-сообщениями вызывает участников дела на судебное заседание или для участия в совершении процессуального действия, если признает их явку обязательной. В сообщении участники дела должны быть проинформированы о дате, времени и месте судебного заседания или совершения соответствующего процессуального действия, если их явка не обязательна.

— Обязательно ли расторгать брак для получения алиментов?

— Действующее сегодня законодательство отмечает, что ребенок имеет право на уровень жизни, достаточный для его физического, интеллектуального, нравственного, культурного, духовного и социального развития.

Родители или лица, их заменяющие, несут ответственность за создание условий, необходимых для всестороннего развития ребенка. Они обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия, а в отдельных случаях даже дольше.

Права и обязанности матери, отца и ребенка основываются на происхождении ребенка от них. Независимо от того, находились ли они в браке между собой. То есть пребывание родителей в браке или его расторжение не влияет на обязанность родителей содержать ребенка.

При этом способы выполнения родителями обязанности содержать ребенка определяются по договоренности между ними в денежной или натуральной форме.

По решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в доле от дохода или в твердой денежной сумме по выбору родителя, вместе с которым проживает ребенок.

Способ взыскания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов.

В то же время, хочу напомнить, что 6 февраля вступил в силу закон, который значительно усиливает ответственность неплательщиков алиментов.

Инфографика: Министерство юстиции Украины

В частности, злостных неплательщиков, которые имеют долг по уплате алиментов более 6 месяцев, лишат права выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться. Также должники больше не смогут запретить выезд ребенка за пределы страны.

Кроме того, мы ввели новый вид наказания для тех родителей, у которых нет денег на погашение алиментов, или если они скрывают свои доходы. Их ждет до 240 часов общественно полезных работ, оплата которых пойдет на погашение долга. И такие наказания могут назначаться несколько раз – пока задолженность не будет погашена в полном объеме.

Еще одной новацией является запуск публичного реестра неплательщиков алиментов, которые имеют долг, сумма которого превышает три месячных платежа. Отныне страна сможет узнать своих «героев». И ни высокий ранг, ни сумасшедшие деньги не спасут должника от попадания на эту «доску позора».

Напомним, при Министерстве юстиции действует Координационный центр по оказанию правовой помощи. Он оказывает бесплатную правовую помощь и бесплатные юридические консультации всем украинцам. Также предоставляется бесплатная адвокатская защита наименее защищенным слоям населения. Связаться с координационным центром можно по телефону 0-800-213-103

Как подать на алименты: документы и размеры выплат (ИНФОГРАФИКА)

Ежегодно в Украине регистрируют почти 130 тысяч разводов. Чтобы подать на алименты, необходимо подготовить пакет документов и составить заявление.

Способы взыскания алиментов:

Добровольная выплата

Если родители договорились мирно и один из них согласен платить алименты, они идут к нотариусу, где заключают соглашение, в котором прописывают порядок и способы выплаты алиментов.

Важно! Размер алиментов не может быть меньше того, который был бы определен в судебном порядке.

Разорвать уже существующее соглашение можно только через суд.

Принудительная выплата – через суд

В случае, когда мирным путем договориться о размере и периодичности взыскания алиментов родителям не удалось, а также, когда один из родителей, который проживает отдельно от ребенка, игнорирует его существование и не желает платить деньги на его содержание, предусмотрена возможность принудительного взыскания алиментов.

Иск в суд с документами подает родитель, с которым остается жить ребенок.

Куда подаются документы на алименты

 • районный суд – где чаще всего оспаривается или определяется отцовство, проводится генетическая экспертиза;
 • мировой суд – проводится упрощенная процедура, где пишется заявление на выдачу судебного приказа, не нужно присутствие обеих сторон, с неустановленным отцовством;
 • служба судебных приставов – пишите заявление на взыскание, но при этом не знаете места работы ответчика.

Какие документы нужны для подачи на алименты?

Если отец отказывается выплачивать алименты, чтобы взыскать их с него, нужно подать исковое заявление в суд, в котором указать:

 • наименование суда, в который подано заявление;
 • имя истца, ответчика и имя представителя истца (если подается представителем);
 • данные о месте проживания сторон, номера телефонов (если таковые имеются), почтовый индекс;
 • исковые требования и их обоснование;
 • указание доказательств и ссылки на них;
 • перечень документов, прилагаемых к заявлению;
 • сумма взысканий по заявлению (в иске).

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

 • копия свидетельства о браке;
 • копия свидетельства о разводе;
 • копия свидетельства о рождении общих детей;
 • копия паспорта истца с пропиской и отметкой о регистрации брака;
 • копия паспорта ответчика;
 • справка о доходах сторон;
 • справка о местонахождении ответчика.

Отметим, что необходимо оплатить судебный сбор – 320 грн.

Это основные документы. Иногда могут понадобиться еще некоторые сведения о ребенке, которому будут выплачиваться алименты, это: место учебы, состояние здоровья, инвалидность (если таковая имеется), доходы матери и место ее работы.

Исковое заявление и документы подаются в районный суд по месту жительства отца (ответчика).

Бывают случаи, когда у матери (истца) отсутствует информация о доходах ответчика и справки, которые их подтверждают, тогда в заявлении указывается его место работы.

Размер алиментов в 2017 году

С июля изменились правила установления размера алиментов на ребенка, порядок расчета задолженности по алиментам.

1. Родители, доходы которых неизвестны и которые получают зарплату из нескольких мест работы одновременно, будут платить алименты, которые составляют не менее 50% прожиточного минимума. Ранее было 30%.

2. Если ответчик не перечисляет алименты вовремя, будет платить пеню1% в день. Но не более 100% от суммы.

3. В целом на одного ребенка можно требовать четверти дохода родителя, на двух детей – треть дохода, на троих и более – половины дохода плательщика алиментов.

4. Для детей до 6 лет прожиточный минимум на одного человека составляет: с 1 мая – 1426 грн, а с 1 декабря – 1492 грн. Для детей от 6 до 18 лет: 1777 грн – с 1 мая и 1860 грн – с 1 декабря.

5. С учетом всех изменений минимальная сумма алиментов на ребенка составляет в среднем 900 грн.

6. Максимальная сумма алиментов – 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. А это – 14-18 тыс. грн.

Важно! Теперь тот из родителей, который проживает с ребенком, наделяется правом самостоятельно ставить перед судебными органами вопрос о взыскании алиментов в твердой денежной сумме или в виде конкретной доли от дохода другого супруга. До этого выбор формы взыскания алиментов осуществлялся исключительно по судебному решению.